Heinrich-Böll-Stiftung Praha

Heinrich-Böll-Stiftung je zeleným think-tankem a mezinárodní sítí pro politické vzdělávání a dialog. Pražská kancelář koordinuje projekty v České republice, Slovensku, Maďarsku a Chorvatsku. Našimi hlavními pilíři jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a mírová politika. 

Publikace

WNWR 2019

Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu

Krátká verze ZPRÁVY O JADERNÉM ODPADU VE SVĚTĚ (WNWR). WNWR je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím.