Feministická zahraniční politika v každodenní praxi
Příručka

Feministická zahraniční politika v každodenní praxi

For free

Příručka Feministická zahraniční politika v každodenní praxi, kterou vytvořil kolektiv autorek Mezinárodní ligy žen za mír a svobodu, nabízí inspiraci pro všechny aktérky*i, které*ří ve své práci chtějí uplatňovat feministické hodnoty a principy, jako je například inkluzivní a intersekcionální přístup nebo participace různorodých skupin. Vedle pětice klíčových hodnot autorky představují sadu praktických otázek, jež mohou posloužit při každodenním vykonávání zahraniční politiky a rozhodování.

Původní vydání v anglickém jazyce: listopad 2021
Autorky: Jessica Cheung, Dilek Gürsel,
Marie Jelenka Kirchner, Victoria Scheyer
Vydání v českém jazyce: červen 2022
Z angličtiny přeložila: Alžběta Ambrožová
Jazyková korektura: Karolina Podobová
Redakce českého vydání: Kateřina Boťová
Grafická úprava a sazba: Klára Zápotocká, Studio Breisky
Tisk: Tiskárna Daniel s.r.o.

Pokud máte zájem o tištěnou publikaci, napište si o ni na cz-info@cz.boell.org a my vám ji zdarma zašleme.

Product details
Date of Publication
Červen 2022
Publisher
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit Deutschland
Number of Pages
21 pages
Licence
All rights reserved
Language of publication
Český