Nejnovější články

Naše programy

Demokracie

Sedmdesáté výročí Všeobecné deklarace lidských práv

70th Anniversary UDHR - hbsPrag

video-thumbnail Watch on YouTube

Ekologie

Zahraniční politika a bezpečnost

Publikace
Ekonomika pro dobrý život

EKONOMIKA PRO DOBRÝ ŽIVOT

Publikace

Publikace se věnuje konceptu ekonomické demokracie a nastiňuje, jak by nová – sociální, ekologická a demokratická – ekonomika mohla vypadat. V druhé části se více zaměřuje na solidární ekonomiky, které představují demokratičtější formu praxe již dnes.

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022

Publikace

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě v roce 2022 (WNISR2022) hodnotí stav a tren­dy jaderného průmyslu na mezinárodní úrodni. Poskytuje komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách, včet­ně informací o provozu, výrobě, výstavbě a vyřazování z provozu.

Česko. Německo. V kontextu

Česko. Německo. V kontextu

Publikace

Jak dobře si Česko a Německo navzájem rozumí v zásadních tématech dneška? Sbírka "Česko. Německo. V kontextu" představuje celkem 14 textů autorek a autorů z Česka a Německa k sedmi klíčovým tématům naší doby.

Atlas hmyzu, hmyz na obilovině

Atlas hmyzu

Publikace

Hmyz je základní součástí života v našem světě. To, jak obrovský je jeho úhyn v Evropě i na celém světě, je katastrofální. Tento atlas nabízí na 60 stranách a za pomoci více než 80 grafik stěžejní informace o jeho významu.

Příběh uhlí
Feministická zahraniční politika
Význam demokracie
Zůstaňte s námi v kontaktu

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.
Kancelář v Praze | Česká republika, Slovensko, Maďarsko

Jugoslávská 567/16
120 00 Praha 2
Česká republika

Tel:        +420 251 814 173
E-mail:  info@cz.boell.org
IČO:      86594141