Zaměřeno na Maďarsko

Heinrich-Böll-Stiftung od dubna 2010 sestavuje složku s články, analýzami a komentáři dokumentujícími situaci v Maďarsku. Jako naši roli vnímáme podporu demokratických hlasů v Maďarsku a zvyšování celoevropského povědomí o nebezpečném vývoji v našem sdíleném politickém prostoru.

Doufáme, že tato složka pomůže zájemcům získat bližší povědomí o společenském a politickém vývoji v Maďarsku a umožní tak evropské veřejnosti účast v debatě o demokracii v měnící se Evropě. Tato debata se zdaleka neomezuje jen na dění v Maďarsku. Demokracii vnímáme jako nekončící dílo. Nikdy u ní nemůžeme vyloučit zhoršení situace a proto je úkolem občanů posilovat demokratické struktury a procesy prostřednictvím aktivního zapojení do veřejné sféry. Ellen Ueberschär, prezidentka Heinrich-Böll-Stiftung Zsófia Deák, editorka složky (zsofia.deak@cz.boell.org)
Nejnovější články
Zaměřeno na Maďarsko - všechny články
Publikace

Nadšení konzumenti nejsou oddáni demokracii - Studie o vztahu mladých maďarů k demokracii

Od dob převratu měl liberálně demokratický systém vMaďarskusilný ekonomicko-socializační dopad na mladé lidi, neboť je vychoval k tomu, aby byli „dobří konzumenti“, kteří do velké míry přijímají výdobytky, které jim nabízí globální kulturní a zábavní průmysl. Institut politického kapitálua Nadace Heinrich-Böll-Stiftung společně připravily studii, jejímž cílem je lépe pochopit faktory, které přispívají k velmi rozšířenému rozčarování „demokracií“, a odkrýt důvody, proč se málo mladých Maďarů věnuje politické činnosti.