Zaměřeno na Maďarsko

Heinrich-Böll-Stiftung od dubna 2010 sestavuje složku s články, analýzami a komentáři dokumentujícími situaci v Maďarsku. Jako naši roli vnímáme podporu demokratických hlasů v Maďarsku a zvyšování celoevropského povědomí o nebezpečném vývoji v našem sdíleném politickém prostoru.

Doufáme, že tato složka pomůže zájemcům získat bližší povědomí o společenském a politickém vývoji v Maďarsku a umožní tak evropské veřejnosti účast v debatě o demokracii v měnící se Evropě. Tato debata se zdaleka neomezuje jen na dění v Maďarsku. Demokracii vnímáme jako nekončící dílo. Nikdy u ní nemůžeme vyloučit zhoršení situace a proto je úkolem občanů posilovat demokratické struktury a procesy prostřednictvím aktivního zapojení do veřejné sféry. Ellen Ueberschär, prezidentka Heinrich-Böll-Stiftung Zsófia Deák, editorka složky (zsofia.deak@cz.boell.org)
Nejnovější články
Zaměřeno na Maďarsko - všechny články
Publikace