Kdo jsme

Pražská kancelář Nadace Heinrich-Böll-Stiftung byla založena 21. srpna 1990, přesně 22 let poté, co Varšavský pakt vojensky potlačil reformní vývoj v období pražského jara. Pražská kancelář byla vůbec první zahraniční kanceláří nadace. Dnes přímo působí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku a spolupracuje s další regionální kanceláří ve Varšavě.

Více »

Náš tým

Zaměstnanci a témata pražské kanceláře nadace Heinrich-Böll-Stiftung.

Více »

Naše poslání

Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického proudu, který vznikl v celosvětovém měřítku jako reakce na tradiční politiku socialismu, liberalismu a konzervatismu a dalece překračuje hranice Spolkové republiky. Našimi sdílenými hodnotami jsou ekologie a udržitelnost, demokracie, lidská práva, sebeurčení a spravedlnost.

Více »

Heinrich Böll

Naše nadace nese jméno německého autora a nositele Nobelovy ceny Heinricha Bölla (1917-1985), neboť zastáváme hodnoty, které prosazoval: hájení svobody, občanská statečnost, tolerance a uznání pro umění a kulturu coby nezávislé složky lidského myšlení a sebevyjádření. Rozkliknutím odkazu se o životu a díle Heinricha Bölla dozvíte více.

Více »

O nadaci

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického hnutí, které vzniklo a rozvíjí se celosvětově jako reakce na tradiční politiky socialismu, liberalismu a konzervatismu. Našimi hlavními pilíři jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Jsme zeleným think-tankem a mezinárodní sítí pro politiku.