Demokracie

Placeholder Image for Video Content
V mnoha zemích na celém světě lidé protestují proti nespravedlnosti, zneužívání moci a špatným životním podmínkám a současně vedou kampaně za vyšší standardy. V rámci těchto aktivit vznikají a rozvíjejí se nové formy občanské participace v politických a administrativních procesech. Podporujeme všechny snahy o dosažení větší míry demokracie a participace.
Nejnovější články
Publikace
Česko. Německo. V kontextu

Česko. Německo. V kontextu

Publikace
Jak dobře si Česko a Německo navzájem rozumí v zásadních tématech dneška? Sbírka "Česko. Německo. V kontextu" představuje celkem 14 textů autorek a autorů z Česka a Německa k sedmi klíčovým tématům naší doby.
Current Populism in Europe

Current Populism in Europe

Publikace
Kniha Current Populism in Europe: Gender-Backlash and Counter-strategies zkoumá populismus z nových konceptuálních, empirických a metodologických perspektiv.
Naše videa

Ženy v politice: První Kongres žen v České republice 2013 - Heinrich-Böll-Stiftung Prag

video-thumbnail Watch on YouTube

Agents of Change: Gábor Hajas and Tessza Udvarhelyi - Heinrich-Böll-Stiftung

video-thumbnail Watch on YouTube

Nebuď dilino! (UGC) - 21Slovo1

video-thumbnail Watch on YouTube

Ženy v Poli - Dokumentární film teaser - Heinrich-Böll-Stiftung Prag

video-thumbnail Watch on YouTube