Stínová zpráva Ženy a česká společnost – Peking +25
Publikace

Ženy a česká společnost

Stínová zpráva Ženy a česká společnost – Peking +25
For free

Stínová zpráva, která vychází z oficiální vládní zprávy National Review o plnění Pekingské deklarace a reflektuje některá doporučení ze stínové zprávy Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v ČR 2016 – 2020 (CEDAW) vydané Českou ženskou lobby.

V rámci hodnocení každého definovaného cíle Pekingské akční platformy identifikujeme první známé dopady pandemie covid-19 na ženy v České republice, jde o první útržkovité poznatky z posledních dvou let (zvyšující se jev domácího násilí, náročnost vzdělávání v online prostředí, ženy v šedé ekonomice atd.). V tuto chvíli nemáme dostatek dat a analýz, abychom mohli do hloubky popsat všechny jevy, které jsou již nyní známé, očekávané nebo tušené. Hlubší analýza nás teprve čeká v nadcházejícím období 2021-2025.

Kapitoly, které určitě stojí za pozornost pak jsou například méně společensky „bolestivé“ cíle – ženy a životní prostředí nebo dívky v české společnosti. tyto témata jsou dlouhodobě přehlížena.

Editorka: Mgr. Petra Kubálková

Autorský týmy: Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, JUDr. Lucie Hrdá, PhDr. Markéta Hronková, PhDr. Eliška Kodyšová PhD., Mgr. Petra Kubálková, Mgr. Romana Marková Volejníčková, Mgr. Míla O’Sullivan Ph.D., PhDr. Marie Pospíšilová PhD., Bc. Zuzana Rejchová, Mgr. Linda Sokačová, Mgr. Veronika Šprincová

Stínová zpráva Ženy a česká společnost – Peking +25 vyšla ve spolupráci nadace Heinrich-Böll-Stiftung a organizace cats2cats z.s. (www.cats2cats.org).

 

Product details
Date of Publication
2021
Publisher
cats2cats z.s. (www.cats2cats.org), Bořivojova 35, Praha 3, 130 00
Number of Pages
187
Licence
Language of publication
Čeština
ISBN / DOI
978-80-908463-0-2