Česká republika

Budoucnost je feministická - obálka

Budoucnost je feministická

Vydáno: 25 květen 2022

Genderová rovnost a intersekcionalita jsou témata, která jsou v českém klimatickém hnutí poměrně nová a postupně se dostávají do povědomí aktérek a aktérů. Publikace shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu mezi zástupkyněmi a zástupci klimatického hnutí v roli genderu a intersekcionality v organizacích, které pracující s tématem klimatické změny v České republice.

Stínová zpráva Ženy a česká společnost – Peking +25

Ženy a česká společnost

Vydáno: 8 březen 2022
Publikace

Stínová zpráva, která vychází z oficiální vládní zprávy National Review o plnění Pekingské deklarace a reflektuje některá doporučení ze stínové zprávy Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v ČR 2016 – 2020 (CEDAW) vydané Českou ženskou lobby.