Budoucnost je feministická - obálka

Budoucnost je feministická

Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí
For free
Genderová rovnost a intersekcionalita jsou témata, která jsou v českém klimatickém hnutí poměrně nová a postupně se dostávají do povědomí aktérek a aktérů v návaznosti na průběžně se utvářející debatu o klimatické krizi a sociální a etické dimenzi jejího řešení. Úsilí o genderovou rovnost je jedním z průřezových úkolů nadace Heinricha Bölla a odráží se v naší práci po celém světě. Genderovou optikou nahlížíme na různorodé společenské problémy a to nám pomáhá lépe pochopit jejich příčiny i způsoby, jak přispět k lepší budoucnosti pro všechny. Vždy přitom klademe velký důraz na roli občanské společnosti.
 
Je zjevné, že má-li k účinnému boji s klimatickou krizí a k narovnávání sociálních nerovností skutečně dojít a pokud má být klimatická spravedlnost efektivně prosazována, je potřeba, aby ty*i, které*ří o tyto cíle usilují, zároveň tyto principy dobře chápaly*i a vhodným způsobem je inkorporovaly*i nejen do požadavků klimatického hnutí, ale také do své vlastní činnosti, vztahů na pracovišti, způsobu a obsahu komunikace, strategií a požadavků, způsobu náboru nových členek a členů hnutí a v celé řadě dalších oblastí.
 
Publikace shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu mezi zástupkyněmi a zástupci klimatického hnutí se zaměřením na gender a intersekcionalitu v organizacích, které pracují s tématem klimatické změny v České republice.
 
Autorky:
Michaela Pixová
Véronique Ananké Nebeská
 
Grafická úprava knihy:
Richard Bakeš
 
Ilustrace:
Terezie Unzeitigová
 
Pokud byste rádi obdrželi tištěnou verzi publikace, napište si o něj na info@cz.boell.org.
Product details
Date of Publication
duben 2022
Publisher
Heinrih Böll Stiftung
Number of Pages
138
Licence
All rights reserved
Language of publication
Český
ISBN / DOI
ISBN 978-80-88289-42-5