Ekologie

Ekonomika pro dobrý život

EKONOMIKA PRO DOBRÝ ŽIVOT

Publikace

Publikace se věnuje konceptu ekonomické demokracie a nastiňuje, jak by nová – sociální, ekologická a demokratická – ekonomika mohla vypadat. V druhé části se více zaměřuje na solidární ekonomiky, které představují demokratičtější formu praxe již dnes.

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022

Publikace

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě v roce 2022 (WNISR2022) hodnotí stav a tren­dy jaderného průmyslu na mezinárodní úrodni. Poskytuje komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách, včet­ně informací o provozu, výrobě, výstavbě a vyřazování z provozu.