Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021
Report

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021

Stručné shrnutí
For free

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě za rok 2021 (WNISR2021) přináší komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách včetně informací o věku, provozu, výrobě a výstavbě reaktorů.

Protože rok 2021 je desátým výročím začátku fukušimské katastrofy v Japonsku, letošní zpráva se podrobněji zabývá stavem v lokalitě i mimo ni a rozebírá otázky kontaminované vody a nakládání s odpady, zdravotní důsledky, odhady nákladů a právní kauzy. Ve zvláštní kapitole posuzujeme trvající dopady černobylské havárie na Ukrajině po 35 letech.

Vzhledem k tomu, že svět nadále zápasí s pandemií, rekordními teplotami, lesními požáry, záplavami a dalšími extrémními projevy počasí, přináší WNISR2021 první posouzení odolnosti jaderné energetiky vůči změně klimatu, mimo jiné na případové studii z Francie.

Plnou verzi World Nuclear Industry Status Report 2021 v angličtině si můžete stáhnout zde.

Product details
Date of Publication
2022
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung Praha, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí a Hnutí DUHA
Number of Pages
16
Licence
Language of publication
Český