Electricity market 2.0: Význam evropských reforem trhu s elektřinou pro Českou republiku

Debata o proměně trhu s elektřinou prochází v Evropě klíčovou fází. Jejími cíli jsou kromě jiného především vznik jednotného evropského trhu s dominantním zastoupením obnovitelných zdrojů (OZE), který dokáže flexibilně reagovat a zajistí jak bezpečné dodávky napříč kontinentem, tak významné snížení emisí oxidu uhličitého nezbytné pro zmírnění dopadů změn klimatu. Aby mohlo být těchto cílů dosaženo,
je nutné nacházet řešení pro dnes často odlišné pozice relevantních aktérů (policy-makerů, regulátorů, zástupců nestátních organizací podporujících co největší zastoupení OZE, výrobců elektřiny, správců sítě atd.) a dokázat je implementovat v praxi. Evropská komise se tomuto tématu věnuje zejména v rámci svých tzv. balíčků navrhovaných opatření. V této publikaci shrnujeme zásadní změny plynoucí z
tzv. letního a zimního balíčku. Podoba konkrétních návrhů se bude v následujících letech nadále vyvíjet; už v roce 2018 budou probíhat diskuse při přípravě balíčku nového. Vzhledem ke geografické poloze a strategické vazbě českého trhu na sousední státy také věnujeme pozornost navrhovaným opatřením Německa, pionýra energetické transformace a vůdčí ekonomiky EU. Vedle shrnutí zásadních opatření a
změn naleznete v závěru publikace i soubor doporučení pro české policy-makery pro jejich další počínání v oblasti trhu s elektřinou.

Product details
Date of Publication
2017
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kancelář v Praze
Number of Pages
18
Licence
Language of publication
čeština
ISBN / DOI
978-80-907076-6-5
Table of contents
 1. Debata na evropské úrovni
 2. Revize obchodování s emisními povolenkami
 3. Nová podoba trhu s energií
 4. Nové podmínky a příležitosti pro spotřebitele energie
 5. Balík síťových kodexů
 6. Návrhy změn na trhu s elektřinou v Německu
 7. Reforma trhu s emisními povolenkami
 8. Dopad reforem na cenu elektřiny v Německu
 9. Přehled faktorů, které ovlivňují cenu elektřiny
  1. Palivový mix
  2. Ceny emisních povolenek
  3. Náklady navýrobu elektřiny z černého uhlí a zemního plynu
  4. Poptávka
 10. Výhled německého výrobního portfolia a ceny elektřiny
 11. Vliv německé energetické politiky na český trh
 12. Výhled výdělečnosti českých zdrojů
 13. Závěry
 14. Doporučení pro české policy-makery: