Energetika

WNWR 2019

Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu

Published: 31 květen 2020

ZPRÁVA O JADERNÉM ODPADU VE SVĚTĚ (WNWR) je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím.