Renewables: The Only Path to a Secure, Affordable and Climate-friendly Energy System by 2030

Tato studie nicméně ukazuje, že zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie je jedinou cestou k dosažení bezpečného energetického systému, který bude finančně dosažitelný a také přátelský ke klimatu. Využití obnovitelných zdrojů přinese nejen snížení emisí skleníkových plynů a dalších rizik ekologického a sociálního charakteru, ale také omezení závislosti na dodávkách fosilních paliv, posílení místních ekonomik a vytvoření pracovních míst. Zatímco fosilní paliva a jaderná energie mají tendenci se prodražovat, obnovitelná energie naopak zlevňuje. Tato skutečnost začne být patrná především tehdy, vezmeme-li v úvahu externí náklady produkce energie. Snížením spotřeby energie prostřednictvním zvýšení energetické efektivnosti by mohly celkové energetické náklady pro evropský průmysl i obyvatele dokonce klesnout. Volba obnovitelných zdrojů se proto vyplatí nejen z krátkodobého, ale také z dlouhodobého hlediska.

Pro dosažení energetické transformace Evropské unie, která by zajistila výše uvedený stav, je nezbytné přijmout ambiciózní a závazné cíle pro rok 2030, které se budou týkat snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení využívaní obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivnosti.

Product details
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung, European Union
Licence
All rights reserved
Tags