Udržitelný společnost

Odhaduje se, že v urbanizovaném prostředí v současnosti žije 55 % celosvětové populace. Do roku 2050 by se tento podíl mohl zvýšit na 60 až 70 %. 

Jedním z nejzávažnějších dopadů je poškození klimatu naší planety: města jsou aktuálně zodpovědná za více než 80 % celosvětových emisí skleníkových plynů, které jsou hlavní příčinou klimatických změn. Jedním z nejočividnějších zdrojů emisí je doprava. Nejvíce emisí vypouští do ovzduší silniční doprava, ta má na svědomí asi 70 % veškerých souvisejících emisí. Zdaleka nejvíce znečišťující je pak doprava osobními automobily. Osobní automobily produkují třikrát více skleníkových plynů než prostředky hromadné dopravy. Ačkoliv se lidé ve městech po celém světě dopravují do svého cíle v osobních automobilech pouze zhruba ve třetině případů, produkují tím až 73 % látek znečišťujících městské ovzduší. Města musí přijmout zodpovědnost za poškození klimatu a přestat se vyhýbat rozhodnutím,
která by mohla přinést nápravu. Lokální řešení, založená v ideálním případě na debatě s veřejností, vykazují mnohdy hmatatelnější a efektivnější výsledky než řešení přikázaná státem a implementovaná shora dolů. Města navíc už dávno mají k dispozici vše, co je zapotřebí, aby se stala hnacími motory nápravy klimatických změn.