Budoucnost hnědouhelných regionů v Evropě: výzvy pro Českou republiku a Německo

Tato studie zkoumá hnědouhelné regiony v České republice a Německu. Odpovídá na otázky, jak se tyto regiony mohou hospodářsky udržitelně a sociálně spravedlivě vyvíjet. Studie vychází z diskusí česko-německé expertní skupiny, jejíž členky a členové disponují rozsáhlými zkušenostmi z oblasti národních vlád, veřejné správy, energetického sektoru, odborů, vědy a občanské společnosti v obou zemích.
Hnědé uhlí je pro klima nejškodlivějším fosilním palivem. Jeho těžba dlouhodobě poškozuje přírodu, kulturní krajiny a hydrologické systémy. Obnova těchto krajin ale vytváří příležitosti pro hospodářský a společenský rozvoj. V této zprávě představujeme některé příklady dobré praxe, pro něž je stěžejní aktivní účast občanů
a občanek a inkluzivní řízení procesů proměny.
 
 
 
Product details
Date of Publication
April 2018
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kancelář v Praze, Deutsche Umwelthilfe
Number of Pages
64-68
Licence
Language of publication
čeština, němčina, angličtina
ISBN / DOI
978-80-88289-03-6 (cz), 978-80-88289-01-2 (de), 978-80-88289-04-3 (en)
Table of contents

1. kapitola: Profily hnědouhelných revírů 7
1.1 Ústecký kraj, Česká republika 8
Všeobecná charakteristika 8
Role hnědouhelného průmyslu 10
Výhled 10
1.2 Lužice, Německo 11
Všeobecná charakteristika 11
Role hnědouhelného průmyslu 12
Výhled 13
1.3 Rýnský hnědouhelný revír, Německo 14
Všeobecná charakteristika 14
Role hnědouhelného průmyslu 15
Výhled 15
1.4 Středoněmecký hnědouhelný revír, Německo 16
Všeobecná charakteristika 16
Role hnědouhelného průmyslu 17
Výhled 18
2. kapitola: Hnací síly změn 19
2.1 Úvod 19
2.2 Stárnutí elektráren a nedostatek zájmu investorů 20
2.3 Opatření národních klimatických a energetických politik 22
2.4 Evropský systém obchodování s emisemi (ETS) 26
2.5 Nízké ceny silové elektřiny 26
2.6 (Mezinárodní) ceny paliv 28
2.7 Předpisy v oblasti znečišťování ovzduší 29
3. kapitola: Klíčové výzvy a dobrá praxe 33
3.1 Další směřování nejisté 33
3.2 Ekonomická reorientace a revitalizace 38
3.2.1 Dobrá praxe: Jak podpořit regionální ekonomickou diverzifikaci a udržitelný rozvoj? 39
3.2.2 Německá diskuze o politickém zasahování a regionálním rozvoji 46
3.2.3 Výzvy pro strukturální politiku v České republice 48
3.3 Rekultivace a ekologická revitalizace 50
3.3.1 Otázky plánování a regulace 52
3.3.2. Přírodní a technická rekultivace 54
3.3.3 Financování rekultivace 57
Politická doporučení 59