Dr. Sabrina Schulz
E3G, ředitelka berlínské pobočky

Dr. Sabrina Schulz je ředitelkou berlínské pobočky obecně prospěšného think tanku E3G – Third Generation Environmentalism. Ve své práci se zaměřuje na sociálně spravedlivé strukturální změny (Just Transition), klimatickou a energetickou politiku EU a také klimatickou diplomacii.

Dr. Sabrina Schulz je ředitelkou berlínské pobočky obecně prospěšného think tanku E3G – Third Generation Environmentalism. Ve své práci se zaměřuje na sociálně spravedlivé strukturální změny (Just Transition), klimatickou a energetickou politiku EU a také klimatickou diplomacii.