cover komiks SK.png
Komiks

Ako navrhnúť mesto, ktoré (pre)žije?

8 oblastí, v ktorých možno lepšie pripraviť mestá na zmenu klímy
For free

V neistej klimatickej, politickej a ekonomickej budúcnosti nasledujúcich dekád je zásadnou otázkou, „ako žiť spoločensky, ekonomicky a ekologicky udržateľne“. Obzvlášť podstatná je táto otázka v mestách, kde už dnes žije viac ako polovica obyvateľov sveta. Aj v našom regióne preto mestá pripravujú tzv. adaptačné stratégie na klimatické zmeny, firmy investujú do nízkoenergetických domov či zelených striech. Napriek tomu sa o konkrétnych možnostiach, ako zmierniť klimatickú zmenu a ako sa prispôsobiť, hovorí stále veľmi málo.

Preto Heinrich-Böll-Stiftung Praha vydáva komiks "Ako navrhnúť mesto, ktoré (pre) žije?", ktorý prináša analýzu ôsmich oblastí, ktoré možno z pohľadu odolnosti miest voči zmene klímy plánovať lepšie. Jednotlivé kapitoly prinášajú základné vhľad do oblastí, ako je zásobovanie energiami, mestské záhradníčenie, zadržiavanie vody či dopravné opatrenia, a komiks je tak vhodnou publikáciou pre pracovníkov komunálnych samospráv, školy či občianskych aktivistov.

Nová publikácia je voľne k stiahnutiu v českej, anglickej, slovenskej a maďarskej verzii. Českú i anglickú verziu vám tiež radi zdarma zašleme v tlačenej podobe - v prípade záujmu napíšte na info@cz.boell.org.

Product details
Date of Publication
May 2021
Publisher
HBS Praha
Number of Pages
41
Licence
Language of publication
Slovak
ISBN / DOI
ISBN: 978-80-88289-27-2