Brožurka: Budoucnost udržitelné městské mobility

V brožurce najdete kromě programu konference i tři kratší texty Kateřiny Davidové z Centra pro dopravu a energetiku, které shrnují základní problematiku udržitelné městské mobility (smart cities a udržitelnost, ekologie a flexibilita, participativní přístup atp.). 

Product details
Date of Publication
Září 2018
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kancelář v Praze
Licence
Language of publication
čeština, angličtina
Table of contents

Obsah:

1. Program

2. Chytrá a udržitelná města

3. Ekologická a flexibilní města

4. Dobrá mobilita pro všechny