Jak navrhnout město, které přežije
Comic book

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu
For free

V nejisté klimatické, politické a ekonomické budoucnosti následujících dekád je zásadní otázkou, jak žít sociálně, ekonomicky a ekologicky udržitelně. Obzvlášť podstatná je tato otázka ve městech, kde již dnes žije více než polovina obyvatel světa. Města již připravují adaptační strategie na změnu klimatu, ale přesto se o konkrétních možnostech, jak zmírnit klimatickou změnu a jak se jí přizpůsobit, mluví stále velice málo.

Proto teď Heinrich-Böll-Stiftung Praha vydává komiks "Jak navrhnout město, které (pře)žije?", který přináší analýzu osmi oblastí, které lze z pohledu odolnosti měst vůči změně klimatu plánovat lépe. Jednotlivé kapitoly přinášejí základní vhled do oblastí, jako je zásobování energiemi, městské zahradničení, zadržování vody či dopravní opatření, a komiks je tak vhodnou publikací pro pracovníky komunálních samospráv, školy či občanské aktivisty.

Nová publikace je na našem webu volně ke stažení v české, anglické, slovenské a maďarské verzi. Českou i anglickou verzi vám také rádi zdarma zašleme v tištěné podobě – v případě zájmu napište na info@cz.boell.org.

Product details
Date of Publication
May 2021
Publisher
HBS Praha
Number of Pages
41
Licence
Language of publication
Czech
ISBN / DOI
ISBN: 978-80-88289-24-1