Budoucnost udržitelné městské mobility (konference)

19. září se v Centru architektury a městského plánování konala konference k budoucnosti udržitelné městské mobility, kterou pořádala pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj (IPR) a Centrem pro dopravu a energetiku (CDE). 

 

Sustainable mobility

Program

 

9:30 - 11:00 "Smart a udržitelná města" (panel 1, CZ/EN) 

Jak mohou města a jejich občané využít zvyšující se míry digitalizace pro lepší mobilitu ve městě? Jak mohou být tzv. smart řešení ekologicky a finančně udržitelná? Jak řídit spolupráci veřejného a soukromého sektoru? 

Hosté:

David Bárta, city one, ČR

Sylva Švihelová, specialistka rozvoje dopravy, hl. m. Praha, ČR

11:30 - 13:00  "Ekologická a flexibilní města - zaměřeno na hromadnou dopravu" (panel 2, CZ/DE)

Jak zajistit win-win scénář pro snížení emisí z transportu a dobrou mobilitu ve (středoevropských) městech?  Jakou roli může plánování městské mobility hrát v procesu snižování emisí z transportu?  Jak může veřejná doprava (např. i velké projekty jako propojená železnice) co nejlépe přispět ke snížení emisí ze sektoru transportu - jak motivovat obyvatelky a obyvatele měst k využívání ekologických forem transportu?

Hosté:

Stephan Rausch, vedoucí oddělení městské dopravy města Lipska, Německo

Stephan Kühn, poslanec Bundestagu, Bündnis 90/Die Grünen, Německo

14:30 - 16:00 "Dobrá mobilita pro všechny" (panel 3, CZ/EN) 

Jak zajistit zohledňování potřeb, práv a bezpečnosti lidí ve zdravém a fungujícím městě z pohledu městské mobility? Jak by města měla postupovat v případě potenciálních střetů zájmů různých společenských skupin? Jak navázat veřejný dialog, zvýšit participaci a zahrnout do těchto procesů různé (i znevýhodněné) sociální skupiny? Jakou roli hraje genderová perspektiva v městské mobilitě?

Hosté:

Milota Sidorová, urbanistka, Slovensko

Lenka Myšáková, koordinátorka projektu Do práce na kole, Auto*mat, ČR

Jaroslav Martinek, Dobrá města, ČR, 

19:00  "Vlakem skrz naskrz" (veřejná debata, CZ/DE)  

 

  • Stephan Rausch, vedoucí oddělení městské dopravy města Lipska, Německo

  • Ing. Lukáš Tittl, specialista koncepce dopravy, kancelář dopravní infrastruktury IPR, ČR

Moderátor: Nikita Poljakov, zástupce šéfredaktora, Hospodářské noviny