Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě: podíl jaderné energie na světové výrobě elektřiny zaznamenal největší pokles za posledních deset let

Tisková zpráva

Stručné českojazyčné shrnutí Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022 – World Nuclear Industry Status Report 2022 (WNISR2022), které vydala pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s ekologickými organizacemi Calla a Hnutí DUHA. Stejně jako v předchozích letech Zpráva poskytuje aktuální a komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách, včetně informací o provozu, výrobě, výstavbě nových bloků a vyřazování z provozu.

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022

Hlavní údaje o vývoji jaderné energetiky ve světě za rok 2022:

       Podíl jaderných elektráren na globální hrubé výrobě elektřiny klesl na 9,2 %, především v důsledku dlouhodobého růstu obnovitelných zdrojů (solární a větrné elektrárny již v roce 2022 pokryly 11,8 % globální hrubé výroby elektřiny).

       V roce 2022 zahájilo provoz sedm nových reaktorů, z toho tři v Číně a po jednom v Pákistánu (postaveném čínskými společnostmi), Finsku, Jižní Koreji a Spojených arabských emirátech (SAE). Tento výsledek je významně nižší ve srovnání s patnácti reaktory, jejichž uvedení do provozu bylo očekáváno na začátku roku, protože spuštění osmi bloků bylo odloženo nejméně do roku 2023.

       Pět reaktorů bylo v roce 2022 uzavřeno, z toho tři ve Velké Británii a po jednom v Belgii a Spojených státech amerických. Celkový počet uzavřených reaktorů na celém světě se tak zvýšil na 207.

       Byla zahájena výstavba deseti reaktorů, z toho pěti v Číně, dvou v Egyptě a jednoho v Turecku. Všechny projekty mimo Čínu jsou ruské konstrukce; ruský průmysl navíc navrhl čtyři projekty v Číně.

Jaderná energie se na globálním trhu elektroenergetických technologií stala irelevantní. Zatímco jaderné elektrárny přidaly v roce 2022 do sítí zhruba 4 GW nového výkonu, samotná solární energie připojila novou kapacitou 240 GW. Výstavby jaderných elektráren se potýkají se zpožděním a bezprecedentním zadlužením,“ uvádí hlavní autor mezinárodní zprávy Mycle Schneider.

Na tento trend upozorňuje také ředitelka Heinrich-Böll-Stiftung Praha Adéla Jurečková: „V soutěži o energii budoucnosti obnovitelné zdroje stále zvyšují náskok – v roce 2022 svým růstem překonaly jádro i fosilní paliva, a jsou již ekonomicky nejvýhodnějším zdrojem pro novou výrobu elektřiny .“

České stručné shrnutí Zprávy se v souvislosti s probíhajícím tendrem na výstavbu nového reaktoru v Dukovanech věnuje zemím odkud pochází zvažovaní dodavatelé - tedy Francii, USA a Jižní Koreji.

Vzhledem k probíhající ruské agresi na Ukrajině, která přímo ohrožuje jaderná zařízení, byla do zprávy přidána speciální kapitola o riziku jaderné havárie v důsledku válečného konfliktu. Zpracování kapitoly o hrozbách, kterým jsou jaderná zařízení vystavena během válečného konfliktu, je ze strany týmu WNISR velmi užitečným krokem. Ve vážné situaci kolem okupované Záporožské jaderné elektrárny je užitečné mít k dispozici základní přehled, co se může stát. Mycle Schneider a jeho kolegové tento přehled přinášejí,” říká Karel Polanecký z Hnutí DUHA. Zkrácená verze této kapitoly vychází rovněž v českém překladu.

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě vychází už od roku 2007 a podle Edvarda Sequense, energetického konzultanta organizace Callaje každoročním kvalitním zdrojem informací o kondici tohoto segmentu průmyslu, která je v České republice silně přeceňována. Přečíst by si ji měl každý, kdo věří, že jaderná energetika má potenciál nahradit fosilní paliva, bude k dispozici v potřebný čas, je levná a bez rizik.”

České shrnutí Zprávy si můžete stáhnout na adrese: cz.boell.org/zprava-o-stavu-jaderneho-prumyslu-ve-svete-2022,

kompletní World Nuclear Industry Status Report 2022 na adrese: https://www.worldnuclearreport.org/-The-Annual-Reports-.html.

Další mezinárodní vydání ročenky je plánováno na podzim letošního roku.

V případě zájmu vám rádi zašleme videozáznam webináře v českém nebo anglickém jazyce, kde hlavní autor zprávy Mycle Schneider prezentuje klíčová fakta pro české posluchače.

 

Kontakty:

Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

Klára Pleskačová, koordinátorka programu Ekologie v Heinrich-Böll- Stiftung Praha, tel. 601 394 352, e-mail: klara.pleskacova@cz.boell.org

HBS, Calla, Hnutí duha