Domů

Pražské zastoupení nadace Heinrich-Böll-Stiftung spolu s analytickým centrem Glopolis a Green European Foundation představují shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.

Demokracie

Ztrátu důvěry, dnes patrný odstup mezi občany a politikou určitě nelze považovat za východoněmeckou, či dokonce jen drážďanskou záležitost. Jistě: fenomén soustředěného protestu, který není možné jednoduše připsat jednomu odborovému hnutí, jedné straně, jednomu uskupení nevládních organizací, ale v podstatě se snaží sloučit všeobecnou nedůvěru občanů v politiku, je v této podobě nový. Tato skutečnost vede k nejistotě i mezi odborníky vykládajícími politiku a společenské dění, pokud jde o jejich běžné interpretační vzorce a „škatulky“. Dobří komentátoři jsou zdrženliví.

Politolog Stanislav Balík se ve svém nedávném komentáři LN (31. 1.) vyslovil, abychom „z tématu přistěhovalectví a obrany Evropy udělali prvořadé politické téma kultivované v celospolečenských a parlamentních debatách“. Sám k tomu však spíše nepřispívá. Uprchlíky z neevropských (či přesněji muslimských) zemí implicitně označuje za zátěž či riziko, když říká, že do Evropy chtějí proto, „aby do ní při využívání benefitů sociálního státu přenášeli své neevropské (zřejmě „islámské“) kulturní vzorce“.

Slovenské  referendum „o rodine“ (tento názov sa zaužíval v médiách a v bežnej komunikácii,  hoci celkom nezodpovedá obsahu otázok predložených na hlasovanie), ktoré iniciovalo združenie  katolíckych aktivistov Aliancia za rodinu (AZR), sa skončilo 7. februára 2015 fiaskom, ktoré málokto čakal.

Energetika a klima

Představme si na okamžik, že bychom mohli změnit svět podle našich přání. Dramatická hospodářská nerovnost ustupuje sociálnímu a politickému začleňování. Všeobecná lidská práva se stávají realitou. Končíme s odlesňováním a ničením orné půdy. Stavy ryb se obnovují. Dvě miliardy lidí se těší na život bez chudoby, hladu a násilí.

BERLÍN – Emise ze spalování uhlí, ropy a plynu zahřívají naši planetu tak rychlým tempem, že se stále kolísavější a nebezpečnější klimatické podmínky zdají téměř nevyhnutelné. Je zřejmé, že musíme rychle snížit objem emisí a současně vyvinout alternativní zdroje energie, které nám umožní ponechat fosilní paliva v zemi.

Co má zdánlivě největší světová dohoda o volném obchodu společného s rovností pohlaví? Poměrně hodně, neboť negativní dopady liberalizace obchodu pocítí zejména ženy.

Mezinárodní Politika

Rok 2014 byl bouřlivý, i když se krizové konflikty odehrávaly spíše na evropské periférii. To by se v tomto roce mohlo dramaticky změnit. Útoky se přibližují. S vyhrocením vládní krize v Řecku opět ťuká na dveře eurokrize. Klesá důvěra v evropskou měnu, dalším strašákem je celoevropská deflace, v sázce je soudržnost eurozóny.

Hannah Arendt nás učí, že demokratické společnosti čelí dvojí hrozbě. Jednou je systematické rozmazávání linie mezi pravdou a lží. Druhou je pokušení zavřít oči a uši před nepříjemnými pravdami.

Přinášíme Vám policy paper Ukrajina po volbách: Výzvy, příležitosti a český příspěvek, který vypracoval analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Michal Lebduška při příležitosti stejnojmenné mezinárodní konference konané 6. listopadu 2014 v Praze. Lebduška se ve své studii zabývá nejen povolební situací na Ukrajině, ale také snahou českého prezidenta ovládnout mediální diskurs v zemi na úkor MZV.

Konference i tento policy paper vznikl s podporou pražského zastoupení Heinrich-Böll-Stiftung.

Publikace

Pražské zastoupení nadace Heinrich-Böll-Stiftung spolu s analytickým centrem Glopolis a Green European Foundation představují shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.

S půdou na celém světě zacházíme jako by byla nevyčerpatelná, jako bychom neustále vybírali z bankovního účtu, ale nikdy na něj neukládali. Trvá to totiž několik tisíc let, než se vytvoří tenká vrstva úrodné ornice, ale stačí jen hodina silného deště, aby byla ztracena.

Dovolujeme si Vám představit novou publikaci "Deset let v Unii: Slovenská a česká cesta“, kterou vydal Inštitút pre verejné otázky a Heinrich-Böll-Stiftung v listopadu 2014. Publikace se zamýšlí nad tím, co se během těchto deseti let událo v České republice a na Slovensku.

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického hnutí, které vzniklo a rozvíjí se celosvětově jako reakce na tradiční politiky socialismu, liberalismu a konzervatismu. Našimi hlavními pilíři jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Jsme zeleným think-tankem a mezinárodní sítí pro politiku.

Události

V současné době nejsou naplánovány žádné aktivity.

Ženy v politice

NEBUĎ DILINO

Ženy v poli

The City is for All

Grid image
Grid image
Grid image
Grid image