Domů

Jak může Česká republika a EU jako celek zaručit spolehlivé a přitom cenově dostupné dodávky elektřiny

a zároveň brát ohledy na klimatické a environmentální cíle? Jak může energetická politika pomoci udržet

konkurenceschopnost evropských firem, zvláště ve výrobním sektoru?

Cílem konference je propojit diskuzi o energetické bezpečnosti s vývojem evropských energetických trhů v kontextu vznikající evropské energetické unie.

Demokracie

Růst současného evropského populismu představuje jednu z největších výzev, které musí čelit liberálně demokratické státy na starém kontinentu. K pochopení úspěchu populistů na obecné úrovni a v jednotlivých zemích je užitečné prozkoumat příčiny tohoto fenoménu, zejména po vypuknutí ekonomické krize. Tato mezinárodní konference je věnována právě analýze jednotlivých evropských zemí, ve kterých je populismus na vzestupu.

V letošním roce uplyne 20 let od 4. světové konference OSN o ženách v Pekingu, na níž se sjelo 45 000 účastníků, tedy převážně účastnic. Na rozdíl od předchozích konferencí v Mexico City, Kodani a Nairobi byly tentokrát aktivistky z celého světa odhodlané přivézt domů závazky ze strany vlád ke zlepšení situace žen a vyjednávaly s vládními delegacemi znění deklarace konference. Vznikla tak Pekingská akční platforma, která definovala dvanáct oblastí kritických pro postavení žen a doporučila kroky k jejich zlepšení. Přijetí Pekingské deklarace a akční platformy znamenalo historický průlom pro práva žen. Podepsaly ji vlády 189 zemí a zavázaly se tak k prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve svých programech. Po dvou desetiletích je třeba provést bilanci. V řadě zemí vznikají při této příležitosti mediální kampaně, speciální webové stránky, hodnotící konference, ale v České republice zná Pekingskou akční platformu málokdo.

Publikace Peking + 20, připravovaná Nadací Heinricha Boella, chce tuto situaci alespoň částečně napravit. Pavla Frýdlová oslovila několik osobností, které se v otázce ženských práv a rovných příležitostí angažovaly a angažují, ať už na vládní úrovni, ve státní správě, akademické sféře a především v neziskovém sektoru, aby se zamyslely nad tím, jak a v čem se změnila situace žen v České republice za uplynulých 20 let.

Publikace vyjde při příležitosti červnového Kongresu žen. Postupně z ní uveřejníme několik ukázek, zde je první z nich.

Ztrátu důvěry, dnes patrný odstup mezi občany a politikou určitě nelze považovat za východoněmeckou, či dokonce jen drážďanskou záležitost. Jistě: fenomén soustředěného protestu, který není možné jednoduše připsat jednomu odborovému hnutí, jedné straně, jednomu uskupení nevládních organizací, ale v podstatě se snaží sloučit všeobecnou nedůvěru občanů v politiku, je v této podobě nový. Tato skutečnost vede k nejistotě i mezi odborníky vykládajícími politiku a společenské dění, pokud jde o jejich běžné interpretační vzorce a „škatulky“. Dobří komentátoři jsou zdrženliví.

Energetika a klima

Na jaře 2014 zrušila společnost ČEZ výběrové řízení na výstavbu dvou nových bloků v jaderné elektrárně Temelín. Rozhodnutí padlo bezprostředně poté, co vláda přijala usnesení, ve kterém odmítla „zapojení jakéhokoliv typu státní záruky“ pro nové jaderné projekty.

BERLÍN – Organizace spojených národů vyhlásila rok 2015 Mezinárodním rokem půdy a ve dnech 19. až 23. dubna si připomínáme letošní Celosvětový týden půdy. Tyto události nemají velký lesk, ale přesto by si zasloužily mnohem větší pozornost.

Nedotčené půdy představují neocenitelný a nenahraditelný zdroj, který při zajišťování hlavních rozvojových a ekologických cílů mezinárodního společenství plní bezpočet funkcí. A dnes tyto půdy naléhavě potřebují ochranu.

 

Pražské zastoupení nadace Heinrich-Böll-Stiftung spolu s analytickým centrem Glopolis a Green European Foundation představují shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.

Mezinárodní Politika

Rok 2014 byl bouřlivý, i když se krizové konflikty odehrávaly spíše na evropské periférii. To by se v tomto roce mohlo dramaticky změnit. Útoky se přibližují. S vyhrocením vládní krize v Řecku opět ťuká na dveře eurokrize. Klesá důvěra v evropskou měnu, dalším strašákem je celoevropská deflace, v sázce je soudržnost eurozóny.

Hannah Arendt nás učí, že demokratické společnosti čelí dvojí hrozbě. Jednou je systematické rozmazávání linie mezi pravdou a lží. Druhou je pokušení zavřít oči a uši před nepříjemnými pravdami.

Přinášíme Vám policy paper Ukrajina po volbách: Výzvy, příležitosti a český příspěvek, který vypracoval analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Michal Lebduška při příležitosti stejnojmenné mezinárodní konference konané 6. listopadu 2014 v Praze. Lebduška se ve své studii zabývá nejen povolební situací na Ukrajině, ale také snahou českého prezidenta ovládnout mediální diskurs v zemi na úkor MZV.

Konference i tento policy paper vznikl s podporou pražského zastoupení Heinrich-Böll-Stiftung.

Publikace

Pražské zastoupení nadace Heinrich-Böll-Stiftung spolu s analytickým centrem Glopolis a Green European Foundation představují sborník projektu Česko hledá budoucnost.

Pražské zastoupení nadace Heinrich-Böll-Stiftung spolu s analytickým centrem Glopolis a Green European Foundation představují shrnutí projektu Česko hledá budoucnost.

S půdou na celém světě zacházíme jako by byla nevyčerpatelná, jako bychom neustále vybírali z bankovního účtu, ale nikdy na něj neukládali. Trvá to totiž několik tisíc let, než se vytvoří tenká vrstva úrodné ornice, ale stačí jen hodina silného deště, aby byla ztracena.

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického hnutí, které vzniklo a rozvíjí se celosvětově jako reakce na tradiční politiky socialismu, liberalismu a konzervatismu. Našimi hlavními pilíři jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Jsme zeleným think-tankem a mezinárodní sítí pro politiku.

Události

10. Jun.
ENERGETICKÁ UNIE: Příležitost, nebo hrozba pro Českou republiku a střední Evropu?

Ženy v politice

NEBUĎ DILINO

Ženy v poli

The City is for All

Grid image
Grid image
Grid image
Grid image