Domů

Tradícia feminizmu v Českej a Slovenskej republike síce nie je príliš silná, v súčasnosti sa však začína prejavovať nové sebavedomie architektiek. Otázkou je, zda se to odrazí aj na inštitucionálnej a praktickej rovine? Milota Sidorova sa v tomto texte zamýšľa nad tým, kam sa strácajú ženy v týchto profesiách? Prečo je tomu tak a ako prispieť k prekonaniu týchto prekážok?

Demokracie

V čase, kedy sa Praha otvára debate o interdisciplinárnom urbanizme, participácii a tvorbe strategických dokumentov, vzniká otázka nielen pre koho všetky tieto aktivity slúžia, ale kto sa podieľa na ich vzniku. Základným princípom demokratickej spoločnosti je snaha o vyrovnanejšie šance a zohľadnenie potrieb rôznych skupín. Ako je to teda s územným plánovaním v Prahe a prečo by sme v tomto období mali rozmýšlať o vyrovnanejšom gendrovom prístupe?

Slovensko čakajú 5. marca 2016 parlamentné voľby.  Veľké pohyby v európskom dianí už nemožno, ako bolo dobrým zvykom, vybaviť v poslednej kapitole volebných programov. Na Slovensku je ale stále možné tvrdiť, že ide primárne o problémy niekoho iného, pred ktorými musí vláda „chrániť“ svojich občanov.

Pavla Frýdlová přibližuje činnost brněnského Genderového informačního centra NORA.  Samoživitelsktví, genderové audity nebo nerovné odměňování žen a mužů, to jsou jedny ze stěžejních tématm, kterým se v centru věnují. Více v rozhovoru s Kateřinou Hodickou, současnou ředitelkou NORY.

Energetika a klima

Sídliště představují vysoce specifické oblasti. Přestože lokality sídlišť čelí v různých místech republiky diametrálně odlišným konkrétním problémům od postupného vylidňování v chudších regionech až po tlak na novou zástavbu v Praze, lze pojmenovat společná obecná specifika i problémy, na které je třeba hledat odpovědi napříč konkrétními situacemi.

Sídliště představují poměrně radikální umělecko-technologický experiment, který se odlišuje od tradičního způsobu výstavby i od současných aplikovaných paradigmat výstavby města. Jakákoliv budoucí výstavba či investiční činnost na sídlištích proto stojí před otázkou, do jaké míry stávající systém zástavby respektovat a do jaké míry ho měnit. Připomeňme si proto na příkladu pražských sídlišť jaké jsou vlastnosti tohoto typu zástavby a v čem spočívá její odlišnost od běžných městských struktur.

Výzkumný projekt „Sídliště, jak dál?“ začal na Fakultě architektury ČVUT na jaře roku 2014, popisuje současnou situaci sídlišť v České republice a hledá dlouhodobé vize pro budoucnost těchto lokalit.

Mezinárodní Politika

Rok 2014 byl bouřlivý, i když se krizové konflikty odehrávaly spíše na evropské periférii. To by se v tomto roce mohlo dramaticky změnit. Útoky se přibližují. S vyhrocením vládní krize v Řecku opět ťuká na dveře eurokrize. Klesá důvěra v evropskou měnu, dalším strašákem je celoevropská deflace, v sázce je soudržnost eurozóny.

Hannah Arendt nás učí, že demokratické společnosti čelí dvojí hrozbě. Jednou je systematické rozmazávání linie mezi pravdou a lží. Druhou je pokušení zavřít oči a uši před nepříjemnými pravdami.

Přinášíme Vám policy paper Ukrajina po volbách: Výzvy, příležitosti a český příspěvek, který vypracoval analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Michal Lebduška při příležitosti stejnojmenné mezinárodní konference konané 6. listopadu 2014 v Praze. Lebduška se ve své studii zabývá nejen povolební situací na Ukrajině, ale také snahou českého prezidenta ovládnout mediální diskurs v zemi na úkor MZV.

Konference i tento policy paper vznikl s podporou pražského zastoupení Heinrich-Böll-Stiftung.

Publikace

Těžba a spalování uhlí změnily během dvou století fungování světa i planetární klima a nyní ustupují ze scény. To je vedle mnoha dalších informací klíčovým sdělením nové reprezentativní publikace Atlas uhlí, která na padesáti stranách shrnuje historii i současnost kontroverzního paliva.

Jak je to s genderovou demokracií v České republice? To je otázka, na kterou stejnojmenná publikace přináší zajímavé odpovědi a reflexe jednotlivých autorů a autorek 20 let po Pekingské akční platformě. Zaměřují se na to, v jakých oblastech zaznamenala Česká republika pokrok a proč to v jiných vázne nebo se stav dokonce zhoršuje. 

Česká reakce na rozhodnutí Německa nahradit jaderné elektrárny obnovitelnými zdroji a postupným zvyšováním energetické účinnosti byla spíše kritická. Často jsme mohli slyšet o nepřipraveném rozhodnutí, které povede k vyšší spotřebě uhlí, zdražení elektřiny a ohrožení stability sítí.  Po prvních letech od začátku německé energetické revoluce však již můžeme vyhodnotit její přínosy a dopady ze skutečných čísel. Tato publikace představuje čtenáři nejčastější pověry o energetické proměně v Německu a přináší reálný pohled na ni, podpořený zkušenostmi a faktickými daty.

Grid image

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického hnutí, které vzniklo a rozvíjí se celosvětově jako reakce na tradiční politiky socialismu, liberalismu a konzervatismu. Našimi hlavními pilíři jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Jsme zeleným think-tankem a mezinárodní sítí pro politiku.

Ženy v politice

NEBUĎ DILINO

Ženy v poli

The City is for All

Grid image
Grid image
Grid image
Grid image