Domů

Inštitút pre verejné otázky, Goetheho Inštitút Bratislava ve spolupráci s nadací Heinrich-Böll-Stiftung Praha si Vás dovolují pozvat na prezentaci nové publikace Inštitútu pre verejné otázky a Heinrich-Böll-Stiftung

"Desať rokov v Únii: Slovenská a česká cesta"

Demokracie

1989 byl pro Evropu rokem změn, který mnoha zemím přinesl svobodu. Společnou akcí  "Jiskra '89" chce německé velvyslanectví spolu s politickými nadacemi, Goethe-Institutem a dalšími partnery oslavit 25. výročí sametové revoluce a pádu Berlínské zdi.  

Zájem o komunální volby byl letos o něco nižší než před čtyřmi roky. Strany se sice snažily apelovat na voliče, aby přišli k volbám, ale ke skutečné mobilizaci nedošlo. Ta se uskutečnila před posledními sněmovními volbami v roce 2013, kdy voliči ve značné míře hlasovali protestně. Jak je to s letošními komunálními volbami a jak číst výsledky Strany zelených?

Mladé Romky míří do politiky. Desítka z nich má právě teď za sebou roční politický výcvik. Organizuje ho Slovo 21 ve spolupráci s nadací  Heinrich-Böll-Stiftung v Praze. Romské vysokoškolské studentky z různých krajů Česka se během výcviku učily od těch největších odborníků jak fungovat v politice, vystupovat na veřejnosti, komunikovat s médii, úspěšně argumentovat anebo připravit kvalitní politickou kampaň.

Energetika a klima

Co má zdánlivě největší světová dohoda o volném obchodu společného s rovností pohlaví? Poměrně hodně, neboť negativní dopady liberalizace obchodu pocítí zejména ženy.

Sídliště Skalka v Praze

Sídliště představují specifické oblasti měst vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy. Vzhledem ke svému postavení v rámci celospolečenského vnímání představují riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud jsme se jako společnost řešili téměř výhradně domy a jejich stavebně technologický standard a příliš neřešili dlouhodobou strategii pro rozvoj těchto lokalit.

Jak dál? Jak má vypadat dlouhodobá vize těchto území? Jakým způsobem do nich koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje?

Výroky politiků ve střední a východní Evropě o projektech jaderné energetiky jsou důsledkem strnulosti, nikoli progresivní politiky založené na solidní analýze. Pro zdůvodnění nových jaderných zdrojů v regionu používají dva pomýlené předpoklady: poptávka po elektřině má výrazně růst a velkoobchodní ceny mají růst přes EUR 100/MWh, píše Jan Ondřich.

Mezinárodní Politika

Německý parlamentní vyšetřovací výbor aféry spojené s americkou Národní bezpečnostní agenturou NSA má nejen objasnit kontroverzní činnost zpravodajců USA v Německu, ale i zmapovat jejich vztahy s tajnou službou BND. O důsledcích aféry vedla ČESKÁ POZICE rozhovor s Konstantinem von Notzem, jedním z členů výboru.

Ukrajinská železnice používá jiný rozchod kolejí, než mají její západní sousedé, a tak když naše vlaky překračují hranice směrem do Evropské unie, cestující musejí více než hodinu čekat na výměnu kol. Tento příklad je dobrou metaforou pro stav ukrajinských reforem po Revoluci důstojnosti: ukrajinská politika je stále systém, který běží ve starých širokorozchodných kolejích.

Ukrajinský spisovatel Jurij Andruchovyč, spolu s dalšími intelektuály, vyzývá k solidaritě s Ukrajinou v tomto otevřeném dopise německé vládě.

Publikace

Zpráva Atlas masa mimo jiné přichází se závěrem, že současná industriální produkce masa a mléčných výrobků je neudržitelná a má velmi negativní společenské a ekologické dopady. To, jak jíme, už přestává být soukromou záležitostí a je politickým rozhodnutím s významnými dopady na vše okolo nás.

Od těžby dehtových písků v Severní Americe přes rozsáhlé skupování africké půdy a čínské investice v oblasti řeky Mekong po těžbu a pěstování sóji v Latinské Americe – investice do globálních zdrojů s velkými zisky je zavedenou realitou. Veškeré toto využívání přírodních zdrojů nicméně nerespektuje ekologické limity našeho světa a není schopné zajistit spravedlivé rozložení z něho plynoucích zisků.

Tyto potřeby je navíc třeba vnímat v kontextu toho, že je řada konvenčních elektráren v EU zastaralá a v nadcházejících letech a desetiletích je bude potřeba nahradit, popřípadě modernizovat. Mohlo by se zdát, že řešení výše uvedených ekologických a ekonomických výzev vyžaduje často protichůdná opatření.

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického hnutí, které vzniklo a rozvíjí se celosvětově jako reakce na tradiční politiky socialismu, liberalismu a konzervatismu. Našimi hlavními pilíři jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Jsme zeleným think-tankem a mezinárodní sítí pro politiku.

Události

5. Dec.
International conference in the framework of Contemporary Drama Festival Budapest

Ženy v politice

NEBUĎ DILINO

Ženy v poli

The City is for All

Grid image
Grid image
Grid image