Heinrich-Böll-Stiftung

NDSM Amsterdam and 2 big loudspeakers in the from of the entrance

Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung otevírá roční tréninkový program „Prosazování udržitelného rozvoje měst v lokální politice“ pro multiplikátory, trenéry, networkery, poradce a mediátory, pro všechny, kteří pracují mezisektorově a podílejí se na tom, aby naše města byla příjemnějšími místy pro život, aby se rozvíjela udržitelně a byla spravedlivější. Program bude probíhat ve čtyřech tematických modulech. První modul se uskuteční v listopadu 2016 v Brně, další tři setkání se budou konat v roce 2017 v Praze, Bratislavě a Budapešti. Přihlášky je možné zasílat do 30. září 2016.

Demokracie

Dva štosy knih, jeden se starými a druhý s novými knihami, jde o plakát kampaněpěně

Alternativa 50+ je organizací, která se zaměřuje na problematiku osob, zabývající se věkovou či kombinovanou věkovou a genderovou diskriminaci a v posledních několika letech si získala velký respekt. Její činnost v oblasti rovných příležitostí a diskriminace na základě věku i genderu, je na české neziskové scéně nepřehlédnutelná. 

Výsledky referenda o členstve Veľkej Británie v Európskej únii spôsobili veľký rozruch. Je jasné, že ide o udalosť, ktorá zasiahne do ďalšieho osudu celého projektu európskej integrácie. Stálo sa totiž prvýkrát v dejinách únie, že jedna z jej členských krajín prijala rozhodnutie o vystúpení zo spoločného zväzku, pričom ide o jednu z najväčších a ekonomicky a vojensky najsilnejších krajín únie, čo vzhľadom na súčasnú situáciu v Európe a vo svete stavia EÚ pred novú veľmi vážnu výzvu.

„Férové platy, férové penze“ je mezinárodní projekt, který chce upozornit na velkou disproporci v odměňování žen a mužů a tím zvyšování chudoby žen v penzi. V průběhu projektu vznikla studie "Genderové nerovnosti v odměňování a důchodech - Česká republika" a další národní zprávy o nerovném odměňování a jeho dopadech do důchodů, i manuál příkladů dobré praxe z partnerských zemích. Jak je to tedy s férovostí platů?

Energetika a klima

Slovensko je dnes v niektorých oblastiach chorým mužom Európy. Predsedníctvo v Rade EÚ dáva progresívne zmýšľajúcim aktérom do ruky silné argumenty vo verejnej diskusii a pre štát aj občiansku spoločnosť  vytvára nový komunikačný kontext.

Příspěvek státního tajemníka spolkového ministerstva hospodářství a energie Rainera Baakeho k energetické transformaci Německa v týdeníku Die Zeit.

Sídliště představují vysoce specifické oblasti. Přestože lokality sídlišť čelí v různých místech republiky diametrálně odlišným konkrétním problémům od postupného vylidňování v chudších regionech až po tlak na novou zástavbu v Praze, lze pojmenovat společná obecná specifika i problémy, na které je třeba hledat odpovědi napříč konkrétními situacemi.

Mezinárodní Politika

Rok 2014 byl bouřlivý, i když se krizové konflikty odehrávaly spíše na evropské periférii. To by se v tomto roce mohlo dramaticky změnit. Útoky se přibližují. S vyhrocením vládní krize v Řecku opět ťuká na dveře eurokrize. Klesá důvěra v evropskou měnu, dalším strašákem je celoevropská deflace, v sázce je soudržnost eurozóny.

Hannah Arendt nás učí, že demokratické společnosti čelí dvojí hrozbě. Jednou je systematické rozmazávání linie mezi pravdou a lží. Druhou je pokušení zavřít oči a uši před nepříjemnými pravdami.

Přinášíme Vám policy paper Ukrajina po volbách: Výzvy, příležitosti a český příspěvek, který vypracoval analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Michal Lebduška při příležitosti stejnojmenné mezinárodní konference konané 6. listopadu 2014 v Praze. Lebduška se ve své studii zabývá nejen povolební situací na Ukrajině, ale také snahou českého prezidenta ovládnout mediální diskurs v zemi na úkor MZV.

Konference i tento policy paper vznikl s podporou pražského zastoupení Heinrich-Böll-Stiftung.

Publikace

Těžba a spalování uhlí změnily během dvou století fungování světa i planetární klima a nyní ustupují ze scény. To je vedle mnoha dalších informací klíčovým sdělením nové reprezentativní publikace Atlas uhlí, která na padesáti stranách shrnuje historii i současnost kontroverzního paliva.

Jak je to s genderovou demokracií v České republice? To je otázka, na kterou stejnojmenná publikace přináší zajímavé odpovědi a reflexe jednotlivých autorů a autorek 20 let po Pekingské akční platformě. Zaměřují se na to, v jakých oblastech zaznamenala Česká republika pokrok a proč to v jiných vázne nebo se stav dokonce zhoršuje. 

Česká reakce na rozhodnutí Německa nahradit jaderné elektrárny obnovitelnými zdroji a postupným zvyšováním energetické účinnosti byla spíše kritická. Často jsme mohli slyšet o nepřipraveném rozhodnutí, které povede k vyšší spotřebě uhlí, zdražení elektřiny a ohrožení stability sítí.  Po prvních letech od začátku německé energetické revoluce však již můžeme vyhodnotit její přínosy a dopady ze skutečných čísel. Tato publikace představuje čtenáři nejčastější pověry o energetické proměně v Německu a přináší reálný pohled na ni, podpořený zkušenostmi a faktickými daty.

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického hnutí, které vzniklo a rozvíjí se celosvětově jako reakce na tradiční politiky socialismu, liberalismu a konzervatismu. Našimi hlavními pilíři jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Jsme zeleným think-tankem a mezinárodní sítí pro politiku.

Ženy v politice

NEBUĎ DILINO

Ženy v poli

The City is for All