Publikace

Demokracie

8 krátkých příběhů z každodenního života založených na férovém urbanismu a městotvorném designu.

Takzvaná utečenecká kríza predstavuje dnes veľkú výzvu pre EÚ, pre jej jednotlivé členské krajiny a ich občanov. Táto kniha nie je iba o migrantoch a utečencoch, migrantkách a utečenkyniach, prichádzajúcich na Slovensko alebo ho obchádzajúcich, ale aj o samotnom Slovensku, o politickom, kultúrnom a mentálnom nastavení slovenskej politickej elity i slovenského obyvateľstva.

Jak je to s genderovou demokracií v České republice? To je otázka, na kterou stejnojmenná publikace přináší zajímavé odpovědi a reflexe jednotlivých autorů a autorek 20 let po Pekingské akční platformě. Zaměřují se na to, v jakých oblastech zaznamenala Česká republika pokrok a proč to v jiných vázne nebo se stav dokonce zhoršuje. 

Slovo 21 a zastoupení Heinrich-Böll-Stiftung v Praze spolupracují již řadu let. Společně zrealizovali celou řadu projektů zaměřených na politické vzdělávání. Předkládaná publikace shrnuje roční politický výcvik, kterého se zúčastnila desítka mladých romských studentek, a představuje jeho absolventky jako naději na změnu do budoucna.

Dovolujeme si Vám představit novou publikaci "Deset let v Unii: Slovenská a česká cesta“, kterou vydal Inštitút pre verejné otázky a Heinrich-Böll-Stiftung v listopadu 2014. Publikace se zamýšlí nad tím, co se během těchto deseti let událo v České republice a na Slovensku.

Od dob převratu měl liberálně demokratický systém vMaďarskusilný ekonomicko-socializační dopad na mladé lidi, neboť je vychoval k tomu, aby byli „dobří konzumenti“, kteří do velké míry přijímají výdobytky, které jim nabízí globální kulturní a zábavní průmysl. Institut politického kapitálua Nadace Heinrich-Böll-Stiftung společně připravily studii, jejímž cílem je lépe pochopit faktory, které přispívají k velmi rozšířenému rozčarování „demokracií“, a odkrýt důvody, proč se málo mladých Maďarů věnuje politické činnosti.

20. srpna 2013

Minulý týden proběhl v Praze již v pořadí třetí Prague Pride. Celotýdenní rozmanitý program festivalu, který doprovázela například výstava Transgender Me, nebo každodenní happeningy na piazzetě Nové scény Národního divadla, zakončil sobotní dvacetitisícový pochod.

Alternative Politics? The Rise of New Political Parties in Central Europe

Inštitút pre verejné otázky právě vydává svoji novou analytickou publikaci “Alternative Politics? The Rise of New Parties in Central Europe” (editoři Grigorij Mesežnikov, Oľga Gyárfášová, Zora Bútorová). Autoři a autorky ze Slovenska, České republiky, Maďarska a Polska se v knize věnují fenoménu nových politických stran, jejich ideovému a programovému profilu, politické činnosti, volební podpoře i perzonálnímu pozadí.

Gender Studies, o.p.s. s podporou Nadace Heinrich-Böll-Stiftung vydala novou publikaci na téma reprodukčních práv žen a mužů „Tělo v rukou společnosti“, tentokrát zaměřenou na porodnictví. Publikace obsahuje například právní analýzu postavení porodních asistentek, kterým oproti závazkům vůči přijaté legislativě Evropské unie český stát stále upírá legitimní provozování povolání, a tím znemožňuje rodičkám (mj.) bezpečně rodit mimo porodnice a upírá jim i právo na volbu místa porodu a porodní asistence. Zpráva z výzkumu o zkušenostech žen a jejich hodnocení porodní péče v českých porodnicích a analýza obrazu porodu v českých médiích doplňují pohled na porodnictví z dalších úhlů.

Publikace "Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie" je výstupem stejnojmenného projektu, který realizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Pražským institutem pro globální politiku – Glopolis, za finanční podpory zastoupení Heinrich-Böll-Stiftung v Praze. Cílem projektu bylo zahájit v České republice odbornou debatu na téma příštího víceletého finančního rámce EU. Publikace "Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie" je výstupem stejnojmenného projektu, který realizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Pražským institutem pro globální politiku – Glopolis, za finanční podpory zastoupení Heinrich-Böll-Stiftung v Praze. Cílem projektu bylo zahájit v České republice odbornou debatu na téma příštího víceletého finančního rámce EU.

Ekologie

Gender a energetika

Tato studie představuje unikátní analýzu českého energetického sektoru z genderové perspektivy, kterou vypracovaly výzkumnice z oddělení Genderu a sociologie na Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. na zadání kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung v Praze.

Těžba a spalování uhlí změnily během dvou století fungování světa i planetární klima a nyní ustupují ze scény. To je vedle mnoha dalších informací klíčovým sdělením nové reprezentativní publikace Atlas uhlí, která na padesáti stranách shrnuje historii i současnost kontroverzního paliva.

Česká reakce na rozhodnutí Německa nahradit jaderné elektrárny obnovitelnými zdroji a postupným zvyšováním energetické účinnosti byla spíše kritická. Často jsme mohli slyšet o nepřipraveném rozhodnutí, které povede k vyšší spotřebě uhlí, zdražení elektřiny a ohrožení stability sítí.  Po prvních letech od začátku německé energetické revoluce však již můžeme vyhodnotit její přínosy a dopady ze skutečných čísel. Tato publikace představuje čtenáři nejčastější pověry o energetické proměně v Německu a přináší reálný pohled na ni, podpořený zkušenostmi a faktickými daty.

Pražské zastoupení nadace Heinrich-Böll-Stiftung spolu s analytickým centrem Glopolis a Green European Foundation představují sborník projektu Česko hledá budoucnost.

S půdou na celém světě zacházíme jako by byla nevyčerpatelná, jako bychom neustále vybírali z bankovního účtu, ale nikdy na něj neukládali. Trvá to totiž několik tisíc let, než se vytvoří tenká vrstva úrodné ornice, ale stačí jen hodina silného deště, aby byla ztracena.

Zpráva Atlas masa mimo jiné přichází se závěrem, že současná industriální produkce masa a mléčných výrobků je neudržitelná a má velmi negativní společenské a ekologické dopady. To, jak jíme, už přestává být soukromou záležitostí a je politickým rozhodnutím s významnými dopady na vše okolo nás.

Od těžby dehtových písků v Severní Americe přes rozsáhlé skupování africké půdy a čínské investice v oblasti řeky Mekong po těžbu a pěstování sóji v Latinské Americe – investice do globálních zdrojů s velkými zisky je zavedenou realitou. Veškeré toto využívání přírodních zdrojů nicméně nerespektuje ekologické limity našeho světa a není schopné zajistit spravedlivé rozložení z něho plynoucích zisků.

Tyto potřeby je navíc třeba vnímat v kontextu toho, že je řada konvenčních elektráren v EU zastaralá a v nadcházejících letech a desetiletích je bude potřeba nahradit, popřípadě modernizovat. Mohlo by se zdát, že řešení výše uvedených ekologických a ekonomických výzev vyžaduje často protichůdná opatření.

Heinrich-Böll-Stiftung představuje novou publikaci "Greening the Heartlands of Coal in Europe – postřehy z česko-německo-polského dialogu o energetických otázkách". Tato studie je výsledkem trilaterální expertní skupiny, která se na pozvání nadace Heinrich-Böll-Stiftung a Ecologic Institute v průběhu minulého roku pravidelně setkávala, aby diskutovala vliv německé energetické transformace na německé sousedy, Polsko a Českou republiku.

Z tohoto důvodu vytvořila nadace Heinricha Bölla pracovní skupinu složenou z expertů s politickým, průmyslovým, vědeckým nebo občanským působením, jejímž účelem bylo zvážit výzvy v oblasti evropské energetické bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti a potřebu přesvědčit vlády, soukromý sektor a evropské občany o praktických a realistických řešeních vycházejících ze společné evropské vize.

Energie budoucnosti? Jaderná energetika ve Střední Evropě

Heinrich Böll Stiftung společně s Hnutím Duha a WISE ČR právě vydaly publikaci, která kriticky zkoumá stav jaderné energetiky a plány jejího rozvoje ve čtyřech zemích Střední Evropy a v Bulharsku. Vedle studií expertů z jednotlivých zemí publikace informuje o způsobech státní podpory a financování nových plánovaných projektů v regionu.

Česká veřejná debata o globálních změnách klimatu neprobíhá zcela v souladu s posledními vědeckými výstupy na tomto poli. V denním tisku i ve výrocích politiků a vysokých úředníků se objevují různá neporozumění základním aspektům problému i věcné chyby.

A Green New Deal for Europe

Po finanční a ekonomické krizi roku 2008 přijaly vlády po celém světě různé ozdravné a záchranné balíčky, aby výrazně přispěly k hospodářskému oživení. Ve většině těchto balíčků jsou obsaženy i prvky na podporu ekologických inovací a "zelené ekonomiky", někdy i ve značném rozsahu. Studie Wuppertalského institutu analyzuje, jak je možné pomocí obdobných stimulů dosáhnout nejenom významných ekonomických a sociálních přínosů, ale přispět i k trvalé transformaci ekonomiky a společnosti směrem k její trvalé ekologické udržitelnosti.

Toward a Transatlantic Green New Deal

Vážná finanční a ekonomická krize, která naplno vypukla na podzim roku 2008, neplnila jen hlavní titulky novin, ale také většinu vládních a obchodních jednání. Centrem pozornosti se staly záchranné kroky a stimulující balíčky bezprecedentního rozsahu doprovázející snahy odehnat přízrak tzv. druhé Velké deprese. V přímém kontrastu k přístupu volné ruky trhu z posledních tří desetiletí tak otázkou dneška není, zda může vláda sehrát užitečnou a centrální roli, ale jaká specifická vládní opatření by se měla zavést.

Evropské společenství pro obnovitelné energie - ERENE

Jak si Evropa může zajistit trvale udržitelné zásobování energiemi, efektivně bojovat s klimatickými změnami a zároveň zvýšit svou konkurenceschopnost? Obnovitelné energie hrají vedle úspor energií a zlepšování využitelnosti energie klíčovou roli ve strategii trvale udržitelné energetické politiky.

Tato kniha odhaluje mýty zastánců jaderné energie, přináší názorné argumenty k aktuální debatě a důrazně poukazuje na to, co se pod jadernou energií skrývá: nezodpovědná, drahá a riziková technologie. Gerd Rosenkranz pracoval 20 let jako novinář, naposledy pro zpravodajský magazín Der Spiegel. Od roku 2004 vede sekci Politika & tisk německé ekologické organizace Deutsche Umwelthilfe v Berlíně.

Publikace