Štyri znepokojujúce aspekty obmedzovania prístupu žien k interrupciám na Slovensku

Zatiaľ čo sa neustále objavujú ďalšie správy o znásilneniach ukrajinských dievčat a žien vojakmi ruskej armády, Národná rada Slovenskej republiky prerokúva návrhy na úplný zákaz interrupcií pre ženy bez trvalého pobytu na Slovensku. Toto cynické zameranie sa na ukrajinské dievčatá a ženy, ktoré prežili znásilnenia, je viac ako znepokojujúce, píše Denisa Nešťáková.

Teaser Image Caption
Demonstration against aims to restrict access to abortion in Bratislava, Slovakia, on 18 October 2021.

Keď sa objavili prvé informácie o zločinoch páchaných ruskou armádou na Ukrajine a odhalilo sa viac správ a svedectiev o sexualizovanom násilí, slovenská verejnosť reagovala zdesením. Spočiatku bola spoločnosť paralyzovaná, no čoskoro nato začali rôzne mimovládne organizácie realizovať kampane na pomoc ukrajinským dievčatám a ženám, ktoré následkom znásilnenia ruskými vojakmi otehotneli. Okrem poskytovania  informácií o dostupnosti interrupcií na Slovensku začali takisto so zbierkami takzvaných „tabletiek po“ a potratových tabletiek.

1. K interrupciám nebol nikdy jednoduchý prístup

Ukončenie tehotenstva na Slovensku v súčasnosti upravuje zákon 73/1986 Slovenskej národnej rady, prijatej ešte v bývalej Československej republike, ktorý sa stal súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky v roku 1993. Podľa tohto zákona je možné prerušenie tehotenstva do jeho 12. týždňa na základe písomnej žiadosti tehotnej ženy bez nutnosti poskytnúť dôvod svojho rozhodnutia. Žena následne dostane od svojho gynekológa informácie o možných dôsledkoch zákroku a alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, ako aj poradenstvo o antikoncepcii. Prerušenie tehotenstva je možné vykonať najskôr po 48-hodinovej čakacej dobe od tejto konzultácie. Potrat v druhom trimestri je povolený len zo zdravotných dôvodov.

Aj keď tento zdanlivo progresívny zákon stále platí, existuje veľa prekážok, ktorým žena vyhľadávajúca interrupciu musí čeliť. V prvom rade, napriek tomu, že interrupčná tabletka je odborníkmi považovaná za najbezpečnejšiu dostupnú metódu, na Slovensku nie je prístupná. Jediným zákonom uznaným spôsobom umelého prerušenia tehotenstva na Slovensku je teda chirurgický potrat. Po druhé, náklady na umelé prerušenie tehotenstva na požiadanie sú pomerne vysoké, približne 300 – 500 eur, a to najmä pre ženy s nízkymi príjmami. V neposlednom rade, gynekologičky a gynekológovia, celé ústavy a dokonca celé nemocnice môžu odmietnuť vykonávať interrupcie na základe výhrady vo svedomí.

Okrem týchto prekážok sa krátko po Nežnej revolúcii v roku 1989 objavili aj politické snahy o obmedzenie prístupu k bezpečným a legálnym interrupciám na Slovensku, ktoré pretrvávajú dodnes. Intenzita útokov na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien narastá najmä od roku 2018, pričom slovenský parlament odvtedy prerokoval už 19 rôznych návrhov smerujúcich určitej forme zákazu interrupcií, prípadne ich úplnému zákazu. A to aj napriek tomu, že počet interrupcií na Slovensku každoročne klesá a za rok 2021 dosiahol historické minimum. Navyše medzi Slovenkami a Slovákmi obmedzenie prístupu k interrupciám či ich úplný zákaz nemá väčšinovú podporu.

2. Obete vojny a vojnových znásilnení

Od prvého dňa ruskej vojny proti Ukrajine je Slovensko priamym svedkom prechodu státisícov osôb slovensko-ukrajinskou hranicou, unikajúcich pred ruským útokom. Do 11. apríla 2022 bolo na takmer 5,5 miliónovom Slovensku registrovaných viac ako 314 000 utečencov z Ukrajiny. Do konca marca tvorili Ukrajinky a Ukrajinci 92 % z celkového počtu utečencov a zvyšná menšina pochádzala z iných krajín EÚ a mimo EÚ. Väčšinu tvorili ženy a deti. Nie je však jasné, koľko dievčat a žien prišlo na Slovensko tehotných po znásilnení vojakmi ruskej armády.

Mimovládne organizácie, ako napríklad Možnosť voľby, ktorá bola v posledných rokoch vlajkovou loďou bojujúcou proti akýmkoľvek cieľom obmedzovať sexuálne a reprodukčné práva žien na Slovensku, upozorňovali na vojnové znásilnenia na Ukrajine už začiatkom marca 2022. Možnosť voľby okrem iného uverejnila pre dievčatá a ženy prichádzajúce z Ukrajiny na Slovensko aj leták v ukrajinskom jazyku pod názvom Bezpečný potrat je vaše právo. Takisto pomohla organizovať zbierku na núdzovú antikoncepciu pre obete znásilnenia na Ukrajine.

3. Niet nič horšieho ako „pomoc tehotným ženám“

Vo svetle týchto informácií by sme očakávali humanitárnu či minimálne empatickú reakciu voči preživším vojnového znásilnenia. No na Slovensku pribúdajú návrhy zákonov, ktorých cieľom je zakázať alebo obmedziť prístup k bezpečným interrupciám, maskované heslom „Pomoc tehotným ženám“. Napriek informáciám o sexuálnom násilí páchanom na ukrajinských dievčatách a ženách sa v apríli 2022 objavili dva nové návrhy slovenských poslancov na zákaz interrupcií. Prvý predložil bývalý poslanec OĽaNO (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – víťaz volieb 2020) Martin Čepček, v súčasnosti nezávislý poslanec. Druhý návrh predložili poslanci krajne pravicovej ĽSNS (Ľudová strana Naše Slovensko), ktorej lídra Mariána Kotlebu uznal súd vinným zo sympatií k neonacizmu, za čo mu Najvyšší súd Slovenskej republiky uložil podmienečný trest odňatia slobody na šesť mesiacov, čo znamená aj stratu mandátu poslanca.

Oba návrhy obsahujú „obvyklú“ formuláciu, ktorá sa opäť javí ako hlavný (a niekedy aj jediný) program katolíckych, konzervatívnych, populistických a krajne pravicových poslancov – zakázať interrupcie na žiadosť ženy a povoliť ich len v prípade ohrozenia zdravia alebo života ženy, ak existuje jasný dôkaz vážneho poškodenia plodu alebo ak žena otehotnela po znásilnení. Cieľom týchto dvoch nových návrhov je navyše úplný zákaz umelého prerušenia tehotenstva cudzinkám. Namiesto pomoci sa tak ukrajinským dievčatám a ženám, obetiam vojnového znásilnenia, dostáva ďalšia trauma.

4. Existuje šanca, že sa to deje aj vo vašej krajine

Zatiaľ čo Slovensko prešlo od roku 2018 obdobím opakovaných útokov na sexuálne a reprodukčné práva žien, tieto posledné dva návrhy, a to zásadne obmedziť prístup k umelému prerušeniu tehotenstva slovenským ženám a zakázať každú možnosť podstúpiť ho cudzinkám bez trvalého pobytu na Slovensku, predstavujú cynický trest pre ženy, ktoré si už prešli peklo vojny a vojnového znásilnenia.

V máji 2022 parlament odmietol oba predkladané návrhy o obmedzení a zákaze interrupcií. Takéto pokusy sa však na Slovensku objavujú s polročnou pravidelnosťou. A keďže eskaláciou vojnového sexualizovaného násilia páchaného na dievčatách a ženách na Ukrajine narastá aj potreba pomoci týmto obetiam, je pravdepodobné, že v budúcnosti ešte viac dievčat a žien bude potrebovať núdzovú antikoncepciu alebo interrupciu, aby zabránili možnému tehotenstvu po znásilnení ruskými vojakmi. Tieto dievčatá a ženy, obete vojnových zločinov a znásilnení, nemôžu byť opakovane traumatizované populistickými snahami miestnych političiek a politikov.

Nanešťastie to, čo sa teraz deje na Slovensku, nie je výnimočným prípadom jednej krajiny. Útoky na sexuálne a reprodukčné práva žien sa v Európe aj mimo nej šíria už dlho. Snahy Slovenska zakázať interrupcie ukrajinským obetiam vojnového znásilnenia by vás mali znepokojiť natoľko, aby ste venovali veľkú pozornosť tomu, či sa to isté náhodou nedeje aj vo vašej krajine.