Nemecká vláda chce umožniť zmenu pohlavia bez lekárskeho posudku

Článek

Nemecko smeruje k výraznému zjednodušeniu tranzície. Ak zákon prejde, na zmenu dokladov na matrike postačí iba prehlásenie. Pri maloletých bude potrebný súhlas rodiča alebo súdne rozhodnutie.

Ak návrh zákona prejde, v Nemecku bude na úradnú zmenu pohlavia stačiť prehlásenie.

Nemecká vláda schválila návrh, ktorý by v prípade prijatia uľahčil transrodovým osobám úradnú zmenu pohlavia. Zrušila by sa totiž doteraz platná požiadavka dvoch psychologických posudkov. Podobne tento proces funguje vo viacerých krajinách EÚ.

Na úradnú tranzíciu by tak stačilo prehlásenie. Ak návrh prejde, tranzícia v Nemecku by bola výrazne jednoduchšia ako na Slovensku, a to aj po prijatí usmernenia ministerstva zdravotníctva, o ktorom sa viedli politické spory.

Zasiahol ústavný súd

V roku 2021 nemecký ústavný súd rozhodol, že zákon z roku 1981, ktorý vyžadoval dve samostatné psychologické posúdenia a súdne stretnutie na zmenu pohlavia a krstného mena v matrike, je protiústavný. Nariadil teda jeho prepracovanie.

„Súčasný zákon transrodové osoby obťažuje. Chceme ukončiť tento nedôstojný stav a zmeniť súčasné pravidlá pre zmenu pohlavia, ako to už dávno majú iné krajiny,“ povedal minister spravodlivosti Marco Buschmann a dodal, že v minulosti „štát s LGBTQI+ osobami zaobchádzal ako s chorými ľuďmi“.

Podľa súčasného zákona si osoby, ktoré si chcú zmeniť pohlavie, musia vyžiadať znalecký posudok alebo lekárske potvrdenie o sexuálnej identite, aby súd mohol rozhodnúť v prospech zmeny.

Správa ministerstva pre rodinu odhalila, že tento proces trvá päť až 20 mesiacov a stojí v priemere približne 1 900 eur, čo mnohí označujú za drahé a ponižujúce.

„Zákon o transsexuáloch spôsobil za posledných 40 rokov dotknutým osobám veľké utrpenie. Je načase, aby sa niečo zmenilo,“ hovorí Hakan Demir z parlamentného výboru pre vnútorné záležitosti.

Opozícia naopak zjednodušený proces kritizuje s tým, že podkopáva tradičné hodnoty.

„Bezpodmienečná a každoročná možnosť zmeny bez povinnosti konzultácie a na základe jednoduchého prehlásenia na matričnom úrade nezodpovedá významu pohlavia v našom právnom systéme,“ uviedol vo vyhlásení Günter Krings, hovorca pre právnu politiku parlamentnej skupiny CDU/CSU v nemeckom Bundestagu.

„Zápis pohlavia do štátnych matrík týmto zákonom do značnej miery stratí svoj význam a účel,“ dodal.

Maloletí potrebujú súhlas od rodičov

Podľa možno čoskoro schváleného zákona si jednotlivci môžu zmeniť svoje meno a pohlavie jednoduchou dohodou na matričnom úrade. Jediné obmedzenie pre dospelé osoby je, že takúto zmenu bude možné vykonať iba raz za rok.

V prípade maloletých bude obmedzení viac. Pri deťoch mladších ako 14 rokov musí o samotnú zmenu požiadať rodič. Od tohto veku stačí súhlas rodiča, prípadne môže rozhodnúť rodinný súd, ktorý má prihliadať na blaho dieťaťa.

Týmto rozhodnutím „vytvárame situáciu, ktorá je bežná v 15 iných krajinách,“ vysvetlila spolková ministerka pre rodinu Lisa Paus.

Zákon tiež pokutuje zverejňovať informácie o predchádzajúcej rodovej identite osoby, ktorá na to nedala súhlas. Ak takéto konanie transrodového človeka úmyselne poškodí, môže byť potrestané pokutou do výšky 10-tisíc eur.

Sebaprehlásenia v Európe

Nemecko nie je prvou krajinou, ktorá prijala progresívnejší prístup k osobám LGBTQI+. Podobné postupy už existujú aj na Malte, v Dánsku, Luxembursku, Belgicku, Írsku, Portugalsku a nedávno aj Španielsku a vo Fínsku.

V Spojenom kráľovstve sa však takéto právne predpisy považujú za kontroverzné a vláda Spojeného kráľovstva ich zablokovala. Začiatkom tohto roka Westminster zablokoval zákon o rodovej sebaidentifikácii v Škótsku s tým, že by mal nepriaznivý vplyv na existujúce zákony o rovnosti. Labouristická vláda, ktorá je v súčasnosti v opozícii, medzitým vyhlásila, že ak sa dostane k moci, rodové samourčenie zavedie.

Ak nemecký zákon prejde parlamentom, proces by bol výrazne jednoduchší ako ten na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva iba nedávno prijalo usmernenie, ktoré určuje proces smerujúci k zmene rodu na úradoch. To však stále ráta s potrebou lekárskeho posudku.

Vtedajší minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ho podpísal iba deň pred odchodom z rezortu. Premiér Eduard Heger avizoval, že usmernenie prehodnotí, k čomu nakoniec nedošlo, dnes teda zostáva v platnosti.

Tranzície sú však na Slovensku stále predmetom politických sporov, konzervatívni politici sa snažili tranzície úplne zakázať novelou zákona o rodných číslach. Naopak, tranzície na základe sebaurčenia presadzuje napríklad Progresívne Slovensko.

___________________________

Článek původně vyšel na webu euractiv.sk, se kterým spolupracujeme.