Solidarita s Ukrajinou

Vyjadřujeme naši plnou solidaritu s Ukrajinou. Stojíme za našimi ukrajinskými partnery a kolegy a zároveň za našimi partnery v ruské občanské společnosti, kteří jsou utlačováni tvrdými represemi.

#StayWithUkraine
Teaser Image Caption
#StandWithUkraine

Putinova brutální a zjevně dlouho plánovaná útočná válka proti Ukrajině je chladně vypočítavým historickým prolomením tabu uprostřed Evropy. Ruský režim tak bez ohledu na humanitární a politické důsledky útočí na sdílený rámec hodnot a bezpečnosti, který od roku 1945 nastoluje jednu z nejdelších fází míru a prosperity v dějinách Evropy. S absurdními argumenty, bizarními historickými analogiemi a divokými hrozbami cynicky ničí základní důvěru v racionalitu politického a státního jednání v Evropě. V této krvavé tragédii musí veškerá evropská solidarita slovem i skutkem směřovat k Ukrajině a jejím občanům – to se zvlášť nyní musí projevit rychlou a nebyrokratickou pomocí a podporou tváří v tvář hrozící humanitární katastrofě.

Evropa, Západ a obzvlášť neslavným způsobem Německo po léta vědomě potlačovali rozsah hrozby – také z pohodlnosti a oportunismu hospodářské a energetické politiky a navzdory nepřeslechnutelným varovným hlasům některých našich partnerů v EU a sousedních zemích. Výzvy a náklady strategické reorientace jsou nyní na všech úrovních obrovské. Dnešek ale ukázal, že se jim nelze vyhnout. Nyní je třeba přijmout všechny co nejefektivnější dostupné sankce a především je musí všichni důsledně, a v případě nutnosti po celá léta, dodržovat. To bude mít důsledky pro nás všechny, ale buďme si dobře vědomi následujícího: Ukrajinci a Ukrajinky od dnešního rána platí nejvyšší cenu.

Vyjadřujeme naši plnou solidaritu s Ukrajinou. Stojíme za našimi ukrajinskými partnery a kolegy a zároveň za našimi partnery v ruské občanské společnosti, kteří jsou utlačováni tvrdými represemi.