Ekologie

Průzkum názorů české veřejnosti na transformaci k nízkouhlíkové ekonomice

Česká (ne)transformace 2022

Vydáno: 25 duben 2024
Výzkum
Sociologický ústav STEM a výzkumné a komunikační centrum Institut 2050 provedly s podporou pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung ojedinělý výzkum Česká (ne)transformace 2022, který zjišťoval postoj veřejnosti k různým opatřením na ochranu klimatu směřujícím k dekarbonizaci ekonomiky. 
Perspektivy malých modulárních reaktorů

Perspektivy malých modulárních reaktorů v České republice

Vydáno: 16 říjen 2023
Studie profesora Stephena Thomase přináší odborný pohled a soubor nejdůležitějších poznatků o  malých modulárních reaktorech (Small Modular Reactors - SMR). Jejím autorem je profesor Stephen Thomas z Greenwichské univerzity s více než pětadvacetiletou zkušeností s výzkumem v oblasti energetických politik.
Ekonomika pro dobrý život

EKONOMIKA PRO DOBRÝ ŽIVOT

Vydáno: 3 červenec 2023
Publikace
Publikace se věnuje konceptu ekonomické demokracie a nastiňuje, jak by nová – sociální, ekologická a demokratická – ekonomika mohla vypadat. V druhé části se více zaměřuje na solidární ekonomiky, které představují demokratičtější formu praxe již dnes.
Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022

Vydáno: 29 červen 2023
Publikace
Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě v roce 2022 (WNISR2022) hodnotí stav a tren­dy jaderného průmyslu na mezinárodní úrodni. Poskytuje komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách, včet­ně informací o provozu, výrobě, výstavbě a vyřazování z provozu.
Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021

Vydáno: 21 prosinec 2022
Report
Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě za rok 2021 (WNISR2021) přináší komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách včetně informací o věku, provozu, výrobě a výstavbě reaktorů.
Atlas hmyzu, hmyz na obilovině

Atlas hmyzu

Vydáno: 11 listopad 2022
Publikace
Hmyz je základní součástí života v našem světě. To, jak obrovský je jeho úhyn v Evropě i na celém světě, je katastrofální. Tento atlas nabízí na 60 stranách a za pomoci více než 80 grafik stěžejní informace o jeho významu.
Budoucnost je feministická - obálka

Budoucnost je feministická

Vydáno: 25 květen 2022
Genderová rovnost a intersekcionalita jsou témata, která jsou v českém klimatickém hnutí poměrně nová a postupně se dostávají do povědomí aktérek a aktérů. Publikace shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu mezi zástupkyněmi a zástupci klimatického hnutí v roli genderu a intersekcionality v organizacích, které pracující s tématem klimatické změny v České republice.
Obálka Evropského atlasu mobility

Evropský atlas mobility

Vydáno: 23 březen 2022
Publikace
Zachraňujeme letadla místo planety? Jaká je budoucnost elektromobilů? Kolik konkurence připouští evropské země na svých železnicích? Proč patří Česko mezi deset největších zaměstnavatelů v oblasti cykloprůmyslu v Evropě a jak bychom mohli využít nákladní kola? To jsou jen některá z témat  Evropského atlasu mobility, který si můžete stáhnout zdarma.
Nová dohoda

Nová dohoda

Vydáno: 1 říjen 2021
Publikace
Nová dohoda je výzvou k sociálně-ekologické transformaci, k otevření diskuze o nutnosti provést transformaci ekonomiky tak, aby byla sociálně citlivá a zároveň udržitelná. Je výsledkem společného dialogu a více než rok trvajících diskuzí z roku 2020 a 2021.
Jak navrhnout město, které přežije

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

Vydáno: 21 květen 2021
Comic book
Heinrich-Böll-Stiftung Praha vydává komiks "Jak navrhnout město, které (pře)žije?", který přináší analýzu osmi oblastí, které lze z pohledu odolnosti měst vůči změně klimatu plánovat lépe. Jednotlivé kapitoly přinášejí základní vhled do oblastí, jako je zásobování energiemi, městské zahradničení, zadržování vody či dopravní opatření, a komiks je tak vhodnou publikací pro pracovníky komunálních samospráv, školy či občanské aktivisty.