Nová dohoda
Publikace

Nová dohoda

Program sociálně-ekologické transformace České republiky
For free

Nová dohoda je výzvou k sociálně-ekologické transformaci, k otevření diskuze o nutnosti provést transformaci ekonomiky tak, aby byla sociálně citlivá a zároveň udržitelná. Je výsledkem společného dialogu a více než rok trvajících diskuzí z roku 2020 a 2021.Chce-li mít naše společnost — česká, ale i ta světová — nějakou budoucnost, musí se rychle dohodnout na způsobu, jak budou krize jako ekologická, sociální nebo krize demokracie, účinně, systémově a komplexně řešeny. Právě rámec pro takový nový společenský program — „Novou dohodu“ — má představovat tento dokument: „Program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku“. Vznikal během roku 2020 ze série debat širokého spektra desítek organizací i jednotlivců, expertek i laiků reprezentujících rozmanité společenské obory a zájmy. Ve dvanácti kapitolách představuje paletu návrhů a opatření, jež mohou pomoci nasměrovat trajektorii naší ekonomiky a společnosti k větší spravedlnosti, udržitelnosti a demokracii.

 

Product details
Date of Publication
2021
Publisher
Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci
Licence
Language of publication
Český