„Musíme mít pro Německo a Evropu společnou vizi“

Rozhovor

Poslankyně Spolkového sněmu Franziska Brantner mluví v rozhovoru o naději, že nová německá vláda nastaví nové směřování evropské politiky. Prioritami by měly být Green New Deal, obrana právního státu a posílení akceschopnosti EU.

Franziska Brantner
Teaser Image Caption
Franziska Brantner.

Nejprve bych ti chtěla srdečně pogratulovat! Získala jsi v Heidelbergu přímý mandát za Zelené, vůbec první v Bádensku-Württembersku. Byla evropská politika v místní předvolební kampani vůbec téma?

Franziska Brantner: Děkuju! Evropa u nás byla vždycky téma. Na svých předvolebních cestách po Bádensku-Württembersku jsem mnohokrát mluvila o tom, že velké výzvy současnosti dokážeme vyřešit jedině společně. Platí to samozřejmě i pro klimatickou krizi, kde občané a občanky očekávají, že pokročíme na cestě ke klimatické neutralitě. Platí to ale i pro koronavirovou krizi, kde jsme zcela konkrétně zažili, jak vypadá evropská solidarita, když nemocnice přijímaly pacienty a pacientky z Alsaska. Nebo například v otázkách digitalizace a přeshraniční dopravy panuje obrovský zájem na evropské síti nočních vlaků. Evropa hraje v každodenním životě lidí důležitou roli!

Celkově ale Evropa nehrála v předvolební kampani takřka žádnou roli. Proč?

Evropě se v kampani nedostalo pozice, jakou má v reálné politice. CDU se dokonce snažila zatížit téma negativními emocemi, např. bojovými hesly jako „Unie dluhů“. Zneužívání Evropské unie k nahánění strachu je bohužel známkou slabosti strany Helmuta Kohla a Konrada Adenauera. A nezabralo to. Ale je pravda, že celkově to byla kampaň zaměřená směrem dovnitř a na domácí politiku.

Přestože se v Německu o Evropské unii příliš nemluvilo, evropští partneři podrobně sledovali předvolební kampaň i výsledek voleb. Jaké zprávy podle tebe výsledky přinášejí?

Dobrou zprávou pro Evropu je, že ve volbách posílily pouze proevropské demokratické strany. Alternativa pro Německo, jediná protievropská síla v Německu, naopak oslabila. Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi znamená tento výsledek silné vyjádření pro Evropu. Výzvou je, jak překonat merkelovskou administrativní politiku, která řídí krize, ale nedotýká se velkých problémů, ani nepřináší vize pro budoucnost Evropy. Příští vláda musí být v otázkách evropské politiky odvážnější. Naším cílem je vytvořit vládní koalici, která se ujme velkých úkolů a případně v nich postoupí i s jednotlivými partnery.

Začíná vyjednávání. Nejpravděpodobněji teď vypadá takzvaný semafor (koalice složená ze Zelených, liberální FDP a sociálnědemokratické SPD). Znamená to nové směřování německé evropské politiky?

Myslím, že máme několik společných momentů, které mluví pro nové směřování.

Jaké společné momenty máš na mysli? Co vás v evropské politice spojuje?

Spojuje nás otázka způsobu fungování evropských institucí. Společně chceme posílit akceschopnost EU a demokratizovat její rozhodovací procesy. Vidím podporu metody spolupráce, to znamená opustit merkelovské exkluzivní mezivládní rozhodování, vládnutí prostřednictvím hlav států a vlád v Evropské radě. U SPD vidím alespoň určitou otevřenost. Přála bych si, abychom ve fungování evropských institucí něčeho dosáhli, i s ohledem na nadnárodní kandidátky.

Jak to vypadá s evropskou migrační politikou?

V případě migrační politiky to není tak jednoznačné jako u institucionálních otázek. Na papíře určitě existují průsečíky. Když jde o moderní přistěhovaleckou politiku, lze pro ni získat FDP jako partnera. Je to ale obtížnější, jakmile jde v zásadě o uplatnění humánní azylové politiky, a to i proto, že na vytvoření evropského přístupu nebude stačit německá azylová a přistěhovalecká politika. To je pro mě ještě velký otazník.

Kde vidíš největší rozdíly?

Velký potenciál konfliktu vidím třeba v přístupu k nutně potřebné evropské infrastruktuře, například pro síť rychlovlaků nebo obnovitelné zdroje. Nežádat ji pouze ve svátečních projevech, ale také ji ve velkém financovat i ve všedním dni. Rozhodující otázka teď zní: Jak zajistit investiční schopnost členských států EU a jak pokročit s evropskými veřejnými statky? V tom se podle mě s FDP ještě hodně rozcházíme.

Do tématu investic spadá i fond obnovy. V nedaleké budoucnosti přijde rozhodování, zda se mají společné evropské investice, které v současnosti umožňuje fond obnovy, zavést napevno a financovat prostřednictvím společných evropských úvěrů a daní. Vidíš, že by u FDP, která zastává návrat k evropskému Paktu o stabilitě, přicházela nějaká změna ve směřování?

To je těžké! FDP má v tomhle blíž ke kancléři Kurzovi než k prezidentu Macronovi, přestože FDP a Macronova La République en Marche zasedají v Evropském parlamentu ve stejné frakci, ve frakci liberálních stran. Doufám, že se FDP postaví realitě: Když se teď vrátíme k tvrdému šetření, tak v Evropě spadneme do recese. To prostě nemůžeme naší ekonomice v Evropě udělat.

Francie si vždy přála mít v Berlíně proaktivního partnera pro společnou evropskou iniciativu. Myslíš, že s novou vládou by mohl přijít nový vítr i v této věci?

Doufám v to! Skutečně doufám, že při vyjednávání o koalici dospějeme ke společné vizi nejen pro Německo, ale i pro Evropu. Politika nejmenšího společného jmenovatele, která se neustále vzájemně blokuje, když se členové v Radě zdržují hlasování a mnohé stojí, nás moc neposune. Doufám, že tuto pozici opustíme. To bylo na velké koalici ochromující – že častěji něčemu zabraňovala, než iniciovala. Skutečně doufám, že Německo přinese Evropě s novou vládou nový vítr. Zaprvé, pokud jde o institucionální otázky: přechod od jednohlasnosti ke kvalifikované většině v Radě a posílení Evropského parlamentu. Zadruhé v akceschopnosti, třeba v azylové a migrační problematice nebo v otázce obrany.

Kromě toho doufám, že najdeme společnou cestu a dobré rámcové podmínky bezuhlíkové ekonomiky a jejího financování, abychom k digitalizaci, infrastruktuře a novým technologiím pro ochranu klimatu mohli přistupovat skutečně celoevropsky. Nestačí přistupovat k nim jen na národní úrovni. Musíme postupovat jako evropský celek. Chceme-li dostat solární energii ze Španělska do Německa, potřebujeme evropskou energetickou infrastrukturu. A tu je zapotřebí financovat.

Už dlouho bojuješ za evropský projekt. Od roku 2018 jsi mluvčí Spolkového sněmu pro evropskou politiku, předtím jsi byla poslankyní Evropského parlamentu. Co jsou pro tebe tři nejdůležitější priority evropské politiky pro následující roky? A jak vidíš šance, že se jim bude nová spolková vláda opravdu věnovat?

Číslo jedna je ambiciózní Zelená dohoda, pro ni potřebujeme silné investice a rámcové právní podmínky pro rozšiřování obnovitelných zdrojů, jejichž součástí nemůže být jaderná energie, dále transformace dopravy, zemědělství a průmyslu, trvale udržitelná cyklická ekonomika, nové možnosti výstavby – návrhy tady jsou, teď jde o to je realizovat!

Číslo dva je posílení demokracie a principu právního státu v EU. Cukrování s pošlapávači demokracie, jako je Orbán a spol., musí skončit.

Číslo tři je strategická suverenita Evropy i na globální úrovni. Od digitalizace zdravotnictví až po klasické zahraničněpolitické oblasti. Přeju si, aby se Evropská unie dopracovala k mezinárodní akceschopnosti, která umožní skutečně zastávat naše evropské zájmy.

A propos evropská suverenita. Francie se během svého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2022 chce zasadit o prohloubení obranné politiky. Na co bude podle tebe nová německá vláda klást důraz?

Chceme dosáhnout větší synergie v oblasti obrany. Pořád ale záleží na tom, jak. Říkáme: V obraně potřebujeme víc synergie, víc kooperace, víc integrace. Ale myslím, že ďábel se skrývá v detailu. Platí to například pro německo-francouzsko-španělský vzdušný obranný systém FCAS, ale také pro evropské Battlegroups, které existují na papíře už roky, ale nikdy nebyly použity. To ukazuje, že nestačí přísliby na papíře, potřebujeme politickou vůli ke skutečné synergii, nejen nafukování zbrojního průmyslu.

Jak už jsem zmínila, Francie převezme v lednu 2022 předsednictví v Radě EU a potřebuje Německo, aby Unii posunulo v některých oblastech kupředu. Samozřejmě nemáš křišťálovou kouli, ale co myslíš, vstoupí Německo do nového roku s novou vládou?

(smích) To nevím, ale doufám v to, protože za vše ostatní by Evropa hodně zaplatila.

Děkuju za rozhovor!


Dr. Franziska Brantner je jednatelkou poslaneckého klubu a mluvčí pro evropské záležitosti zeleného Bündnis 90/Die Grünen v Německém spolkovém sněmu.

Rozhovor vedla Dr. Christine Pütz, referentka pro Evropskou unii u Heinrich-Böll-Stiftung.

Z německého originálu publikovaného na boell.de přeložila Zuzana Schwarzová.