Krátká analýza voleb do německého Spolkového sněmu v roce 2021

Analýza

Německo si zvolilo své zástupce. Z voleb vyšli jako vítězové sociálnědemokratická SPD, Zelení a liberální FDP, výsledek ale vidí velmi rozdílně – podle svých očekávání a pociťovaného tlaku učinit další kroky. Obecně se upevňuje trend směrem k systému stran, jemuž nedominuje jediná strana. Obzvlášť důležitá role připadá v těchto volbách přímým mandátům. Tato krátká analýza představuje první výsledky. Záhy bude následovat obsáhlejší empirická analýza.

Teaser Image Caption
Bundestag - ilustrační foto.

Zelení, SPD a FDP posilují

Z voleb do Spolkového sněmu vzešli tři vítězové. Sociálnědemokratická SPD posílila oproti minulým volbám o 5,2 procenta, a s výsledkem 25,7 procenta hlasů se stala nejsilnější silou. Zelení – Bündnis 90/Die Grünen – zaznamenali ze všech politických stran největší procentuální zisk ve výši 5,8 procenta. Výsledek 14,8 procenta voličských hlasů zaostává za očekáváními, dokázali však získat 16 přímých mandátů. Liberální FDP dosáhla na 11,5 procenta všech hlasů a oproti minulým výsledkům si lehce polepšila (o 0,7 procenta). Tím, kdo tratil, byla křesťansko-demokratická Unie CDU/CSU. Ztráty si připsaly i Alternativa pro Německa AfD a Linke.

German Federal Election 2021

Výsledek voleb potvrzuje vývoj Německa směrem k systému šesti stran, v němž jsou rozdíly mezi jednotlivými stranami na celostátní úrovni výrazně nižší než v předchozích letech. Volební účast naproti tomu zůstala stabilní (76,6 procenta, přírůstek o 0,4 procenta).

Nové koaliční možnosti

Výsledek voleb připouští čistě matematicky a politicky tři možné koalice: Politicky nepravděpodobné pokračování velké koalice složené z SPD a CDU/CSU, nebo spojení Zelených a FDP s SPD či CDU/CSU. Novinkou a známkou změněných podmínek stranické soutěže je oznámení Zelených a FDP, že budou nejprve jednat o potenciální spolupráci mezi sebou, a teprve následně zahájí rozhovory se dvěma většími frakcemi. Jiné možné koalice, o nichž se diskutovalo před volbami, nezískaly parlamentní většinu.

Composition of new Bundestag

Politické zastoupení žen ve Spolkovém sněmu mírně vzrostlo

Mírný nárůst podílu poslankyň (+3,3 procenta) v novém parlamentu vychází zejména z posílení frakcí Zelených a SPD. Zelení mají ve srovnání s ostatními stranami zastoupenými ve Spolkovém sněmu nejvyšší podíl žen, a to 58,5 procenta. Celkově však zůstávají ženy s 34,7% podílem zastoupeny málo.

Representation of women

Regionální vzorce volebního chování – nikoli ale východo-západní

Zaměříme-li se na nejlepší výsledek podle tzv. druhých hlasů (tedy hlasu, který volič uděluje celé politické straně), ještě víc to podtrhuje úspěch SPD, zejména v tzv. nových spolkových zemích (zemích bývalého východního Německa). V případě CDU/CSU vidíme sice jasnou dominanci CSU v Bavorsku, ale jinak se CDU stáhla do svých tradičních bašt zejména v Bádensku-Württembersku a některých regionech Severního Porýní-Vestfálska. Volby roku 2021 ukazují, že rozdíly mezi východem a západem země je dnes již nutné nahlížet diferencovaněji a paušální rozlišování podél bývalé hranice dvou německých států už nic nepřináší: Zatímco v Durynsku a Sasku z druhých hlasů významně profitovala Alternativa pro Německo, voliči a voličky v jiných východoněmeckých spolkových zemích se obzvlášť často rozhodovali pro SPD.

Přímé mandáty

Zelení poprvé získali 16 přímých mandátů (+15 oproti minulým volbám do Spolkového sněmu). Die Linke si díky třem přímým mandátům zajistila setrvání v parlamentu (podle druhých hlasů dosáhla 4,9 procenta). AfD profitovala z oslabení CDU a díky tomu dosáhla 16 přímých mandátů. Díky rozmanitosti získaných přímých mandátů pro SPD, CDU, CSU, Zelené, Linke a AfD je Spolkový sněm početně menší, než se očekávalo.

Přelévání voličů

CDU přišla při do velké míry stabilní volební účasti o spoustu hlasů, hlavně ve prospěch SPD (celkem asi 1,5 milionu). Zelení si v konečném výsledku připsali přírůstky od všech stran. Výrazně profitovali ze změny názoru dřívějších voličů CDU a Linke (920 000, resp. necelých 500 000), SPD a FDP (250 000 od každé) a z rozhodnutí dřívějších nevoličů a nevoliček (cca 300 000). Volební vítězství SPD také vychází z aktivizace nevoličů a nevoliček a ze získání někdejších voličů Die Linke. Alternativa pro Německo v konečném výsledku přišla o téměř milion voličů a voliček, především ve prospěch SPD a FDP.

Vzrostly generační rozdíly

V těchto volbách se obzvlášť mnoho mladších voličů a voliček rozhodlo pro Zelené, ti byli těsně následováni FDP. Zdá se, že mladým leží na srdci zejména témata budoucnosti jako ochrana klimatu nebo digitalizace. Ve volbách do Spolkového sněmu se projevuje jasný rozdíl mezi mladšími a staršími voliči a voličkami: CDU už nemá mezi mladšími skupinami takřka žádnou podporu. Kdyby rozhodovali jen starší generace, pak by velká koalice i tentokrát získala pohodlnou většinu. Mladší toto uskupení podporují méně než z 30 procent.

Tento článek byl původně publikován na boell.de. Z němčiny přeložila Zuzana Schwarzová.