Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu

ZPRÁVA O JADERNÉM ODPADU VE SVĚTĚ (WNWR) je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím.

WNWR 2019

Množství jaderného odpadu celosvětově roste. Ale ani 70 let od začátku jaderného věku nenašla žádná země na světě skutečné řešení, jak naložit s jaderným odpadem. 

Konečné odstranění jaderného odpadu představuje pro vlády na celém světě velkou výzvu. Žádná země dosud nemá v provozu konečné úložiště jaderného odpadu; Finsko je jedinou zemí, která v současné době buduje trvalé úložiště. Většina zemí dosud nevyvinula a nezavedla funkční strategii nakládání s odpady pro všechny druhy jaderného odpadu. Vlády se značně liší ve svých přístupech k jadernému odpadu: při pokusu o nalezení konečného úložiště, při klasifikovaci jaderného odpadu, vyžadování bezpečnostních norem požadovatod provozovatelů a zajištění financování stále rostoucích nákladů.

S tím, jak se reaktory na celém světě blíží ke konci své životnosti, bude vyřazování z provozu a demontáž jaderných elektráren stále důležitější. Tento proces vytvoří ještě více radioaktivního odpadu. Pokud neexistují místa pro konečné uložení, musí být většina vysoce radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva skladována po mnoho desetiletí, což je výzvou pro bezpečnostní požadavky na skladovací zařízení a způsobuje mnohem vyšší náklady, než se původně odhadovalo.

Celkově chybí pochopení toho, jak se země po celém světě snaží řešit složité výzvy, které představuje jaderný odpad. Cílem Zprávy o jaderném odpadu ve světě je to změnit. Toto první vydání se zaměřuje na Evropu a představuje nejnovější fakta a čísla o jaderném odpadu a jeho výzvách.

Český překlad zprávy si můžete stáhnout zde:

Stáhnout plnou verzi (PDF).

Stáhnout krátkou verzi (PDF). 

Anglickou verzi si stáhnete zde.

 

Záznam webináře v originálním znění bez tlumočení(CZ/EN)

https://youtu.be/-iI6W48M2rg