WNWR 2019

Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu

Shrnutí
For free

Krátká verze ZPRÁVY O JADERNÉM ODPADU VE SVĚTĚ (WNWR). WNWR je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím. 

Files
WNWR 2019 CZ summary.pdf
Product details
Number of Pages
16
Licence