Ekologie

cover komiks SK.png

Ako navrhnúť mesto, ktoré (pre)žije?

Published: 21 květen 2021
Komiks

Heinrich-Böll-Stiftung Praha vydáva komiks "Ako navrhnúť mesto, ktoré (pre) žije?", ktorý prináša analýzu ôsmich oblastí, ktoré možno z pohľadu odolnosti miest voči zmene klímy plánovať lepšie. Jednotlivé kapitoly prinášajú základné vhľad do oblastí, ako je zásobovanie energiami, mestské záhradníčenie, zadržiavanie vody či dopravné opatrenia, a komiks je tak vhodnou publikáciou pre pracovníkov komunálnych samospráv, školy či občianskych aktivistov.