POZVÁNKA - 10 let v Unii: Slovenská a česká cesta

Začátkem listopadu vydal Inštitút pre verejné otázky a Heinrich-Böll-Stiftung novou publikaci "Deset let v Unii: Slovenská a česká cesta", která se zamýšlí nad tím, co se během těchto deseti let událo v České republice a na Slovensku. Jak členství v Unii ovlivnilo každodenní život lidí, působení demokratických institucí, lidská práva a situaci menšin, vývoj občanské společnosti, pocit solidarity a sounáležitosti s Evropou? Co jsme očekávali od vstupu do Unie a naplnila se tato očekávání? 18 autorů z ČR a SR  přináší reflexi vývoje obou dvou zemí, klade si nelehké otázky a přináší zajímavé pohledy.

Při příležitosti vydání této publikace si Vás dovolujeme pozvat 

na PREZENTACI PUBLIKACE A DISKUSI S AUTORY "Deset let v Unii: Slovenská a česká cesta", která se uskuteční v pondělí 1. 12. 2014, od 17:30 v prostoru Era svět, Jungmannovo nám. 767, Praha 1.