Studie „Skutečné náklady na výrobu elektrické energie“

February 7, 2014

Jedná se studii zpracovanou na německé prostředí, takováto studie pro ČR není k dispozici, ale z důvodu velmi podobných podmínek lze předpokládat, že hodnoty pro ČR by byly obdobné.

Zadavatelem studie je Greenpeace Energy eG a Bundesverband WindEnergie e.V.m, která je zároveň vydavatelem originálu studie v německém jazyce. Nadace Heinrich Böll Stiftung financovala překlad studie. Na korekturách se podílela Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE).

Studie je v plném znění v české verzi ke stažení zde.