Zsófia Deák
programová koordinátorka - demokracie

Zsófia Deák vystudovala anglickou literaturu a lingvistiku a dějiny umění na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti. Po studiu pracovala jako poradkyně v oblasti vzdělávání a volby povolání na EngAme Academy se zaměřením na talentový management a vzdělávání k demokracii středoškolských studentů a mladých dospělých. Od roku 2014 působí v pražské kanceláři Heinrich-Böll-Stiftung, kde koordinuje projekty v Maďarsku.

Contact

zsofia.deak[at]cz.boell.org