Jan Charvát

Jan Charvát je odborným asistentem na Katedře politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku. Specializuje se na problematiku politického extremismu a souvisejících témat (krajní pravice, krajní levice, rasismus, subkultury mládeže aj.). Je autorem knihy Současný politický extremismus a radikalismus (2007) a editorem a spoluautorem knih Mikrofon je naše bomba: Politika a hudební subkultury mládeže (2018) a Out of Step. Politics and Subcultures in the Post-Socialist Space (2021). Byl členem Task Force Extremismus C při Ministerstvu vnitra a je členem Fóra expertů Mantinelů demokracie. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem (Člověk v tísni, Hate Free Culture, In IUSTITIA) na přípravě metodických a vzdělávacích materiálů zaměřených na problematiku extremismu a radikalismu.