Hledáme účastníky do programu: Prosazování udržitelného rozvoje měst v lokální politice

NDSM Amsterdam and 2 big loudspeakers in the from of the entrance

Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung otevírá roční tréninkový program „Prosazování udržitelného rozvoje měst v lokální politice“ pro multiplikátory, trenéry, networkery, poradce a mediátory, pro všechny, kteří pracují mezisektorově a podílejí se na tom, aby naše města byla příjemnějšími místy pro život, aby se rozvíjela udržitelně a byla spravedlivější. Program bude probíhat ve čtyřech tematických modulech:

- MODULE 1:     Progressing towards sustainability / BRNO / 24 – 27 November 2016

- MODULE 2:     Democratising urban planning / PRAGUE / February/March 2017

- MODULE 3:     Working across sectors / BRATISLAVA / July 2017

- MODULE 4:     Convincing others / BUDAPEST / October 2017

Program je pro 12 – 15 účastníků z České republiky, Slovenska a Maďarska a bude běžet od listopadu 2016 do podzimu 2017, většinou od čtvrtečního večera do neděle cca 14 hod. Setkání se budou konat v České republice (Brno, Praha), na Slovensku (Bratislava) a v Maďarsku (Budapešť). Program bude probíhat v angličtině.

Během programu (se) účastníci budou:

-    učit na základě příkladů dobré a špatné praxe z evropských měst

-    zabývat tím, co znamená udržitelnost

-    mít příležitost učit se z inovativních projektů, diskutovat a sdílet zkušenosti s experty a politiky

-    inspirovat progresivními politikami a budou se snažit přijít na to, jak mohou být tyto politiky implementovány na lokální úrovni

-    trénovat se v tom, jak přesvědčit ostatní a hlavně pak ty, kteří jsou na rozhodovacích pozicích

-    získávat nové dovednosti, které budou moci využít při lektorování/trénování druhých, jako facilitátoři či poradci

-    zlepšovat své komunikační, argumentační a advokační schopnosti

-    rozvíjet svoji vlastní iniciativu/projekt

Trénink povedou zkušení lektoři/lektorky z Německa a z České republiky ve spolupráci s renomovanými experty z České republiky, Slovenska a Maďarska.

Pokud máte zájem se přihlásit, je třeba zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu: zdenka.lammelova@cz.boell.org a to do 30. září 2016.

Přijatí účastníci nehradí žádný účastnický poplatek, musí si však během programu zajistit a uhradit cestovné, ubytování a částečně stravu. Heinrich-Böll-Stiftung hradí všechny náklady spojené s programem. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na Zdeňku Lammelovou (zdenka.lammelova@cz.boell.org).

zde