Jak je to s genderovou demokracií v České republice? 20 let od Pekingské akční platformy

Genderová spravedlnost je podmínkou pro rozvoj společnosti a mírové soužití, odstranění násilí a posílení ekonomického blahobytu. Pouze tam, kde mají ženy rovnoprávný přístup ke vzdělání, do státní správy a k rozhodovacím pozicím, lze prosazovat lidská práva a úspěšně bojovat s chudobou. 

Tyto poznatky se staly již před 20 lety základem Pekingské akční platformy, kterou prosadilo silné mezinárodní ženské hnutí a která byla schválena na 4. světové konferenci OSN o ženách. Tato platforma je dodnes celosvětově považována za milník na cestě k ukotvení lidských práv/práv žen.

Přestože se při prosazování rovnoprávnosti žen podařilo dosáhnout v posledních letech pokroku, máme k dosažení genderové spravedlnosti a systematickému odbourávání diskriminace žen bohužel ještě daleko.

20 let po Pekingské akční platformě se nadace Heinrich-Böll-Stiftung celosvětově zabývá nasledujicími otázkami: Jak se na národní a mezinárodní úrovni změnily společenské podmínky z pohledu genderové demokracie? Jakým výzvám nyní čelíme v oblasti genderové politiky a postavení žen? Kdo se ještě dnes odvolává na akční platformu, s jakým strategickým zaměřením, s jakými tématy?

Tato publikace reflektuje z pohledu autorek a autorů, v kterých oblastech 20 let po Pekingské akční platformě zaznamenala Česká republika pokrok a proč to v jiných vázne nebo se stav dokonce zhoršuje. 

Product details
Date of Publication
2015
Number of Pages
79
Licence
All rights reserved
Language of publication
Čeština
ISBN / DOI
978-80-260-8258-3