Romské studentky vysokých škol se rok učily, jak obstát v politice

Doba čtení: 3 minuty
Teaser Image Caption
Romské studentky vysokých škol se rok učily, jak obstát v politice

Celý projekt chce především aktivizovat mladé romské vysokoškolačky k zapojení do veřejného života a podpořit je v osobním rozvoji. Na výcviku byly účastnice motivovány, aby se nebály vstoupit do politiky a seznámily se s hlavními aspekty práce političek na všech úrovních – tedy komunální, národní, evropské i mezinárodní. Organizátoři výcviku tak především reagují na nízké zastoupení žen v politice na všech úrovních a zároveň na nedostatečnou rozmanitost v politice, tedy na malou reprezentaci menšin.

Romská menšina, tak jako kterákoli jiná, potřebuje mít své představitele a zastání na nejvyšších místech. Romové dlouhodobě nemají zastoupení v rozhodovacích orgánech. Při tvorbě politik a strategií by tam ale přeci měli figurovat. Kromě toho je dobré, aby Romové byli vidět na všech různých postech, nerozhodovali jen o věcech, které se týkají jejich menšiny, ale aby se celkově zapojili do rozhodování a plánování, a to jak na vládní úrovni, tak také na úrovni regionů a komunálu,“ vysvětluje důvod organizování politického výcvik pro romské ženy Martina Horváthová z organizace Slovo 21.  

Účastnice politického výcviku mají za sebou během celého roku celkem pět intenzivních společných setkání. Během nich absolvovaly několik praktických i teoretických workshopů – od mediálního výcviku s novinářkou Štěpánkou Duchkovou, koučování pod vedením personalistky Kateřiny Ondráčkové, trénink argumentace se zakladatelem České improvizační ligy Martinem Vasquezem, workshop o romské identitě nebo image poradenství se stylistkou Olo Křížovou. Kromě toho navštívily také Senát Parlamentu ČR, ministerstvo zahraničních věcí, Americké centrum nebo Informační centrum OSN. Účastnice během celého výcviku pracovaly i na vlastních projektech, které si samy vymyslely a cílily na romské ženy v Česku.

Podle Zdeňky Lammelové z nadace Heinrich-Böll-Stiftung mají absolventky politického výcviku šanci uspět na politickém poli už teď. „Jsou teď dobře vybavené nejen teoreticky, ale díky praktickým zkušenostem a osobním setkáním s aktivními politiky a političkami mají mnohem jasnější představy o tom, co politika obnáší a co je možné v ní dosáhnout. Nepochybuji o tom, že šance uspět v politice rozhodně mají.“ dodává Lammelová.

Jedna účastnice z letošního výcviku dokonce kandidovala v letošních podzimních komunálních volbách v Brně. „Veřejně aktivní jsem už několik let, politika na to prostě logicky navazuje. Výcvik mi nabídl ideální možnost rozšířit teoretické znalosti o politice, setkat se s konkrétními politiky a vnímala jsem to od začátku jako unikátní možnost sama nasměrovat svou cestu konkrétním směrem,“ říká jedna z účastnic politického výcviku Alica Sigmund Heráková, absolventka kulturního managementu na Masarykově univerzitě. Ostatní mladé Romky z politického výcviku o budoucí kandidatuře vážně uvažují.

Slovo 21 ve spolupráci s nadací Heinrich-Böll-Stiftung připravuje mladé Romky do politiky již potřetí. První politický výcvik byl v roce 2006. Tehdy v komunálních volbách kandidovaly tři jeho absolventky. Jedna z nich byla nakonec zvolena do zastupitelstva. Další absolventka výcviku Lucie Horváthová byla ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 lídrem Strany zelených v Pardubickém kraji. I s těmito úspěšnými romskými političkami se letošní absolventky výcviku potkaly a vyměnily si zkušenosti.