A Green New Deal for Europe

25. srpna 2010

Současná ekonomická a finanční krize a ekologická respektive energetická náročnost existujících způsobů produkce a spotřeby důrazně připomínají potřebu politiky udržitelnosti. "Green New Deal" je integrovaný politický přístup Zelených v Evropě, který nabízí jasný koncept i konkrétní opatření, jak čelit současné krizi a zabránit zvyšování ekologické zátěže. Studie vypracována renomovaným Wuppertálským institutem pro otázky klimatu, životního prostředí a energetiky přináší nejenom analýzu tzv. ozdravných ekonomických balíčků, ale zejména návrhy opatření na podporu transformace ekonomik směrem k dlouhodbě ekonomicky a ekologicky udržitelnému růstu.   

„Green New Deal“ zahrnuje  víc než jen odpověď na klimatické změny. Na základě definice ekoprůmyslu, kterou používá Eurostat/OECD, definujeme „Green New Deal“ jako cílenou investici státu do činností, které produkují zboží a služby k měření, prevenci, omezování, minimalizaci nebo nápravě ekologických škod ve vodě,vzduchu a půdě a rovněž problémů, jež souvisejí s odpady, hlukem a ekosystémy. To zahrnuje inovace v oblasti čistších technologií a produktů a služeb, které snižují ekologická rizika a minimalizují znečištění a využívání zdrojů. Ekoprůmysl v EU již nyní vytváří značný obrat a zaměstnanost. Různé studie potvrzují vynikající potenciál pro další růst. Rovněž ukazují, že jeho rozložení v rámci EU je nerovnoměrné. Úspěšné inovace a průmyslové politiky zemí, kterou jsou špičkami na trhu, by tudíž mohly být modelem pro ostatní. „Green New Deal“ je ale víc než jen technologická platforma pro ekoprůmysl. Musí být veden vizí toho, jak by měla ekologická modernizace průmyslu dlouhodobě vypadat. „Green New Deal“ vyžaduje strukturální změny na všech úrovních politik.

Product details
Date of Publication
2009
Publisher
GEF - Green European Foundation
Licence
All rights reserved
Language of publication
Angličtina
ISBN / DOI
978-94-90-51500-3
Table of contents

Současná ekonomická a finanční krize a ekologická respektive energetická náročnost existujících způsobů produkce a spotřeby důrazně připomínají potřebu politiky udržitelnosti. "Green New Deal" je integrovaný politický přístup Zelených v Evropě, který nabízí jasný koncept i konkrétní opatření, jak čelit současné krizi a zabránit zvyšování ekologické zátěže. Studie vypracována renomovaným Wuppertálským institutem pro otázky klimatu, životního prostředí a energetiky přináší nejenom analýzu tzv. ozdravných ekonomických balíčků, ale zejména návrhy opatření na podporu transformace ekonomik směrem k dlouhodbě ekonomicky a ekologicky udržitelnému růstu.   

„Green New Deal“ zahrnuje  víc než jen odpověď na klimatické změny. Na základě definice ekoprůmyslu, kterou používá Eurostat/OECD, definujeme „Green New Deal“ jako cílenou investici státu do činností, které produkují zboží a služby k měření, prevenci, omezování, minimalizaci nebo nápravě ekologických škod ve vodě,vzduchu a půdě a rovněž problémů, jež souvisejí s odpady, hlukem a ekosystémy. To zahrnuje inovace v oblasti čistších technologií a produktů a služeb, které snižují ekologická rizika a minimalizují znečištění a využívání zdrojů. Ekoprůmysl v EU již nyní vytváří značný obrat a zaměstnanost. Různé studie potvrzují vynikající potenciál pro další růst. Rovněž ukazují, že jeho rozložení v rámci EU je nerovnoměrné. Úspěšné inovace a průmyslové politiky zemí, kterou jsou špičkami na trhu, by tudíž mohly být modelem pro ostatní. „Green New Deal“ je ale víc než jen technologická platforma pro ekoprůmysl. Musí být veden vizí toho, jak by měla ekologická modernizace průmyslu dlouhodobě vypadat. „Green New Deal“ vyžaduje strukturální změny na všech úrovních politik.

Files
shrnuti_studie_-_green_new_deal_for_europe_cz.pdf
zhrnutie_studie_-_green_new_deal_for_europe_sk.pdf