Evropská unie pro obnovitelnou energii

Evropská unie potřebuje společnou vizi pro budoucnost své energetiky

Z tohoto důvodu vytvořila nadace Heinricha Bölla pracovní skupinu složenou z expertů s politickým, průmyslovým, vědeckým nebo občanským působením, jejímž účelem bylo zvážit výzvy v oblasti evropské energetické bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti a potřebu přesvědčit vlády, soukromý sektor a evropské občany o praktických a realistických řešeních vycházejících ze společné evropské vize.

Výsledkem řady setkání této expertních pracovní skupiny je studie „Evropská unie pro obnovitelnou energii“, která nabízí doporučení pro dvě klíčové oblasti, jež budou klíčové pro budoucnost rozvoje obnovitelné energie v Evropě: sítě a systém podpory obnovitelným zdrojům. Tato zpráva má sloužit jak vyýchodisko pro cestu k udržitelné budoucnosti založené na obnovitelných zdrojích energie. V době hluboké evropské ekonomické a institucionální krize je vize „Evropské unie pro obnovitelnou energii“ pozitivním projektem, který dává EU novou integrační dynamiku.

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung, Brussels
Number of Pages
62
Licence
All rights reserved
Language of publication
Angličtina