Sborník z konference „1989-2009: Společnost. Dějiny. Politika“

Obrázek odebrán.

 

18. ledna 2010

Reflexe dvacátého výročí událostí listopadu a prosince 1989 se celkem pochopitelně většinou pohybují v prostoru mezi vzpomínáním na to, jak zvláštně a překvapivě se onen velký zlom odehrál, a mezi rozčarováním nad současnou kvalitou české demokracie. Proč se ale naopak nesoustředit na aspekty a oblasti, které se měnily jen velmi pozvolna, a na nově vzniklé jevy či instituce, které i přes svou novost vězely svými kořeny v minulosti?

Právě tuto perspektivu sledovala konference „1989-2009: Společnost – Dějiny - Politika“, na níž se v září 2009 sešli badatelé a badatelky v oblasti historiografie a sociálních věd z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Francie, Británie a USA. Poodstoupením od tázání po „vyrovnání se s komunistickou minulostí“ vznikl velmi bohatý a plastický obraz konce komunismu a začátku nové éry české demokracie se všemi jejich předpoklady, iluzemi, přesahy a kontinuitami.

Úvod: Adéla Gjuričová

Magdalena Hadjiisky
Jak analyzovat „spontánnost“ mobilizace během sametové revoluce?

Michal Kopeček
Spory o „dědictví“ demokratické opozice ve střední Evropě, autenticita a dějinná paměť

Seán Hanley
Conservative Sensibilities in Czech Politics Before and After 1989

Jiří Suk
Komunistická minulost jako politický problém: Nástin vývoje 1989–2009

Jiří Přibáň
From ‘Which Rule of Law?’ to ‘The Rule of Which Law?’: Post-Communist Experiences of European Legal Integration

Martin Myant
The Conception of the Czech Economic Transformation in the Context of Central European Economic Thought

Grigorij Mesežnikov
Česko-slovenské vzťahy v období politickej transformácie

Petr Roubal
Choreografie davu před a po roce 1989

Tomáš Zahradníček
Návrat nemožný: český exil po listopadu 1989

Martin Hájek
Proměny dimenze soukromého a veřejného v biografických vyprávěních pamětníků

Muriel Blaive
The 1989 Revolution as a Non-Lieu de Mémoire in the Czech Republic

Ondřej Císař
Odborář, environmentalista, anarchista a „sváteční“ aktivista: Čtyři tváře občanské společnosti v ČR po roce 1989