100 let Heinricha Bölla

21. prosince 2017 si připomínáme 100. výročí narození spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Heinricha Bölla. Byl jedním z nejvýznamnějších německy píšících autorů dvacátého století. Patří k typu spisovatelů, kteří své autorství v nejvyšší možné míře spojují s odhalováním společenské zkušenosti člověka. Podle svých slov byl „svázán s dobou a současností, s tím, co jedna generace zažívá, zakouší, vidí a slyší“. Jeho romány, povídky, eseje, dopisy a rozhovory jsou důležitým svědectvím společenského a politického života v Německu v průběhu téměř půl století. Tematizují válku, obnovu, usmiřování, restauraci a cestu Německa k liberální demokracii. Böllovo velké mezinárodní uznání bylo v neposlední řadě založené na jeho neoblomném nasazení pro svobodu a lidská práva. Heinrich Böll byl veřejným intelektuálem par excellence.

Při příležitosti tohoto výročí bychom chtěli po celý nastávající rok 2018 připomínat formou nejrůznějších akcí tuto výjimečnou osobnost druhé poloviny 20. století. V první řadě se můžete těšit na texty a rozhovory na našich webových stránkách, které se budou věnovat různým aspektům Böllova života a odkazu jeho díla pro dnešek. Rádi bychom také představili výstavu „Vměšovat se je žádáno“, kterou chystáme ve spolupráci s Goethe-Intitutem v Praze a která by měla být ke zhlédnutí nejen v hlavním městě, ale v průběhu celého roku i na dalších místech v České republice i na Slovensku. Švandovo divadlo již od podzimu 2017 uvádí inscenaci podle Böllovy povídky Ztracená čest Kateřiny Blumové. Po některých představeních se od února do května 2018 budete moci těšit na debaty s novináři a novinářkami, spisovatelkami, režisérem inscenace, na jednu z debat dokonce přislíbil účast i syn Heinricha Bölla, René Böll.

V tehdejším Československu byl Heinrich Böll velmi čteným a oblíbeným autorem a jeho jméno nezůstává zapomenuto ani dnes. Jeho žena Annemarie Böllová, rozená Čechová, pocházela z Plzně. V období pražského jara Heinrich Böll podporoval české umělce v jejich emancipačních aktivitách. Na pozvání Svazu československých spisovatelů pak přijíždí 20. srpna 1968 do Prahy spolu se svojí ženou Annemarie a synem Reném. Stal se očitým svědkem příjezdu sovětských vojsk – konce pražského jara. Tyto události jej hluboce zasáhly. V četných rozhovorech a článcích Böll pojednává o svých zkušenostech z Prahy a vyjadřuje sounáležitost československému lidu. „Uvědomil jsem si, že model naděje, který se zde po osm měsíců uskutečňoval, byl zničen,“ zmiňuje Böll v interview pro týdenník Literární listy 24. srpna 1968.

V roce 2018 si také připomeneme právě i 50. výročí událostí roku 1968. Jaký je odkaz díla Heinricha Bölla pro dnešek a co pro nás dnes znamená pražské jaro a další události 1968? To jsou hlavní otázky, které nás budou provázet celý nastávající rok 2018 a které jsou hlavní inspirací pro akce, které nás v jeho průběhu čekají.

Heinrich Böll

Dnešní tlak na výkon by se mu vůbec nelíbil