Štěpán Drahokoupil

Štěpán Drahokoupil je doktorandem na Ústavu politologie FF UK. Absolvoval politologii na FF UK a jeho odborným zaměřením je komparativní politologie, konkrétně politické systémy a teorie demokratických, hybridních a nedemokratických režimů.