Marek Káčer

Marek Káčer pôsobí ako vedúci Katedry teórie práva a ústavného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a ako vedecký pracovník na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Vo svojej práci sa špecializuje na filozofické otázky normativity, demokracie a právnej argumentácie. Vo voľnom čase rád skladá puzzle a počúva ambientnú hudbu.