Kateřina Boťová
programová koordinátorka - Demokracie, Zahraniční a bezpečnostní politika

Kateřina Boťová koordinuje v pražské kanceláři Heinrich-Böll-Stiftung programy Demokracie a Zahraniční a bezpečnostní politika od června roku 2020. V minulosti pracovala na oddělení zahraničních vztahů Úřadu vlády ČR a na projektu "22 % k rovnosti" Ministerstva práce a sociálních věcí, působila také v českém zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung. Vystudovala německá a rakouská studia na Univerzitě Karlově v Praze. Během studia absolvovala roční pobyt na Univerzitě Regensburg a stáž v Německém spolkovém sněmu.

Contact

katerina.botova at cz.boell.org