Jana Kubánková

Jana Kubánková, architektka, studentka doktorského studia se zaměřením na téma revitalizace sídlišť. Architekturu studovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na zahraniční stáži v Madridu. Svou závěrečnou práci, věnovanou možnostem rozvoje post-industriálního města, zpracovala v ateliéru Kohout - Tichý. Kromě vlastní projekční praxe působí také jako koordinátorka výzkumného projektu "Sídliště, jak dál?" a dalších vzdělávacích projektů Ústavu nauky o budovách FA ČVUT v Praze.

Contributions: