Filip Tittl

Filip Tittl (UNIT architekti) vystudoval FA ČVUT v Praze, jeho závěrečná práce byla oceněna jako nejlepší diplomní projekt v ČR v roce 2010 a nominována na cenu Archiprix. Ve své praxi se orientuje na urbanismus a územní plánování, zabývá se stavební legislativou a spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Působí jako koordinátor výzkumného projektu Sídliště jak dál, zaměřeného na revitalizaci panelových sídlišť.

Contributions: